Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı

Tanıtım

PROGRAM YETERLİLİKLERİ

 A - İtfaiye araç ve ekipmanını kullanabilmek ve temel bakımlarını yapabilmek
 B - İtfaiye teşkilatının idari yapısını ve bağlı olduğu yasal mevzuat ve düzenlemeleri anlatabilmek
 C - Yangın sınıflarını ve bunlara özgü tehlikeleri tanıyarak doğru söndürücü malzeme ve yöntemle yangına müdahale edebilmek
 D - Yangın söndürücü malzemeler, kimyasal içerikleri ve kullanım alanlarını açıklayabilmek
 E - Yangın sonrasında yangın nedeninin tespitine yönelik araştırma yapabilmek, delil toplayarak bulguları değerlendirebilmek
 F - Kurtarma amacıyla kullanılan araç ve donanımdan faydalanarak kurtarma operasyonları yapabilmek
 G - Bina içi ve dışında yangın güvenliğine yönelik olarak alınması gereken önlemleri belirleyebilmek, teknik çizimler yardımıyla gösterebilmek ve uygulayabilmek
 H - Harita ve krokiler üzerinden doğal (deniz, göl, akarsu vb) ve doğal olmayan (su deposu, hidrant vb) su kaynaklarını tespit edebilmek ve bu kaynakları gösteren krokiler çizebilmek
 I - Bina içi, bina dışı ve özel yangınlara müdahale organizasyonları yapabilmek
 J - Afet ve acil durumlara yönelik planlama ve organizasyonları yapabilmek ve yönetebilmek
 K - İtfaiye personelinin sahip olması gereken fiziksel yeterlilik, ahlak, dürüstlük, saygı gibi niteliklerin önemini kavramak ve insanlara güven verebilmek
 L - Kimyasal maddelerin tehlikelerini ve müdahale yöntemlerini tanımlayabilmek