Geleneksel Türk Sanatları Bölümü

PROGRAMIN AMACI

Gelenekli sanatları bilen, değer veren ve bu sahada Türkiye’de ihtiyaç duyulan nitelikli elemanların yetiştirilmesidir. Klasik, Modern Desen ve Dokuma üslûbunu ve tekniğini bilerek ve uygulayarak yetişen mezunların yurt içinde ve yurt dışında Gelenekli Türk Sanatları sahasında nitelikli sanatçılar olarak yer almalarıdır.