Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Bölümü

Bölüm Hakkında

PROGRAMIN AMACI

Lisans düzeyinde eğitim gören öğrencilerimizi başta hayvansal gıdalar olmak üzere gıda hijyeni, et hijyeni ve muayenesi, et bilimi ve teknolojisi, süt hijyeni, süt bilimi ve teknolojisi, gıda kimyası ve veteriner halk sağlığı dersleri yönünden, bilimsel gelişmeler kapsamında gerekli temel ve problem çözmeye dayalı teorik ve uygulamalı bilgilerle donatarak; mezuniyet sonrası bu alanda kendine güvenli ve yeterli Veteriner Hekimler yetiştirmek. Doktora ve yüksek lisans eğitimi yaptırmak.

Doktora ve yüksek lisans eğitimi gören öğrencilerimize bilimde öncülük eden ülkelerin eğitim standartları ölçüsünde ve bilimsel gelişmeler doğrultusunda gerekli teorik ve uygulamalı bilgiler vererek; konusunda orijinal, bilime yenilik getiren ve ülke ekonomisine katkı sağlayabilecek düzeyde özgün tezler yapmalarını sağlamak Gıda güvenliği kapsamında yer alan ve ülke ekonomisine katkı sağlayabilecek ulusal ve uluslar arası bilim insanlarınca kabul gören orijinal çalışmalar yapmak.

-Laboratuarlarımız ile resmi ve özel sektöre ait anlaşmalı büyük ve küçük baş hayvan mezbahası ile kanatlı hayvan mezbahasında dinamik öğretim üyeleri ve elemanları ile uygulamalı eğitim yaptırmak.

-Kamu ve özel sektöre ait araştırma laboratuvarlarına ihtiyaç halinde bilimsel yönden destek sağlamak.

-Gıda sanayinde faaliyet gösteren kamu ve özel sektöre ait kuruluşların ihtiyaç halinde problemlerini çözmeye yönelik olarak bilimsel destek sağlamak.

-Gıda tüketimine bağlı olarak ortaya çıkan ve halk sağlığını ilgilendiren konularda yazılı ve sözlü basın yoluyla kamu oyunu bilgilendirmek.