Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü

Bölüm Hakkında

PROGRAMIN AMACI

Tarımsal yapılar ve sulama programının amacı, tarım arazisinin erozyondan korunması, sulanması ve verimin artırılması için yöntemler geliştirilmesi ve tarımsal yapıların planlanması konularında çalışacak teknik insan gücünü yetiştirmek ve araştırma yapmaktır.