Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı

Tanıtım

PROGRAMIN AMACI VE HEDEFLERİ

   Programın genel olarak amacı; kamu kurum, kuruluş ve özel sektörde, Sivil Savunma ve İtfaiyecilik temel kanun ve yönetmeliklerinin ilkelerini öğrenip karşılaşacakları problemlerin çözebilen, sivil savunma ve itfaiyecilikte tehlikeli kimyasal maddeler hakkında bilgi sahibi olup, gerekli olan algılama cihazlarını kullanabilmek ve bu maddelerin yangınına uygun söndürücü ile müdahale edebilen, bireysel ve grup olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alma özgüveni, bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi, mesleki ve etik sorumluluk bilinci, itfaiyecilikte fiziki yeterlilik ve yangın önlemede kullanılan aktif ve pasif önlemleri çalıştırabilme yeteneğine sahip olabilme, bilgi ve becerilerini sivil savunma ve itfaiye alanında uygulayabilen teknik eleman yetiştirmektir.