Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi

PSİKODRAMATİST ODİSE VUÇİNAS OLTU BEŞERİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİNDE 2 GÜN SÜREN EĞİTİM VERMİŞTİR.

Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Kulübü faaliyetleri kapsamında İstanbul'dan gelen Psikodramatist Odise VUÇİNAS 6 - 7 Nisan 2019 tarihlerinde, 4 oturum halinde fakültemizde prikodrama eğitimleri sunmuştur.