Atatürk Üniversitesi

REKTÖRLERİMİZİ TANIYALIM

Rektörlerimizi Tanıyalım
Rektörün Adı ve Soyadı Göreve Başladığı Tarih Görevden Ayrılış Tarihi
Prof. Dr. Ahmet ÖZEL 23.11.1957 17.06.1958
Prof. Dr. İsfendiyar Esat KADESTER (Vekil) 17.06.1958 01.02.1959
Prof. Dr. Ahmet Sebahattin ÖZBEK 01.02.1959 26.09.1960
Prof. Dr. Bekir Sıtkı BAYKAL 22.10.1960 15.10.1961
Prof. Dr. İbrahim KARACA (Vekil) 15.10.1961 16.12.1961
Prof. Dr. Eyüp HIZALAN 16.12.1961 25.08.1964
Prof. Dr. Muharrem KÖKSAL (Vekil) 26.08.1964 23.12.1964
Prof. Dr. Osman OKYAR 24.12.1964 09.01.1967
Prof. Dr. Ali ERTUĞRUL (Vekil) 09.01.1967 17.10.1967
Prof. Dr. Reşit SÖNMEZ 17.10.1967 17.10.1969
Prof. Dr. Kemal BIYIKOĞLU 17.10.1969 03.02.1976
Prof. Dr. Hurşit ERTUĞRUL 03.02.1976 19.08.1992
Prof. Dr. Erol ORAL 19.08.1992 07.08.2000
Prof. Dr. Yaşar SÜTBEYAZ 07.08.2000 06.08.2008
Prof. Dr. Hikmet KOÇAK 06.08.2008 Devam Ediyor

• Prof. Dr. Ahmet ÖZEL (23.11.1957-17.06.1958)

Atatürk Üniversitesinin ilk Rektörü olan Prof. Dr. Ahmet ÖZEL, 1910 yılında Sivas’ta doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Sivas’ta tamamladı. 1937 yılında İstanbul Yüksek Mühendis Mektebinden mezun olduktan sonra Paris’e gitti ve orada Ecole Nationale Superiuer des Telecommunications’u bitirerek yurda döndü. 1939’da İstanbul Teknik Üniversitesinde asistan, 1944’te İstanbul Teknik Üniversitesinde Doçent, 1952’de İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Fakültesi Dekanı, 1953’te İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü olarak görev yaptı. 1954’te Sivas Milletvekili, 1955-1956-1957 yıllarında toplam 16 ay Milli Eğitim Bakanı oldu.

Prof. Dr. ÖZEL 23.11.1957-17.06.1958 tarihleri arasında Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü, 1966’dan 1970’e kadar da, Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğü yaptı.

• Prof. Dr. İsfendiyar Esat KADESTER (17.06.1958-01.02.1959)

Prof. Dr. İ. Esat KADESTER, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğretim üyesi iken, Maarif Bakanlığı tarafından Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesinin kurucu dekanlığına atandı. Daha sonra Rektör Prof. Dr. Ahmet ÖZEL tarafından Ziraat Fakültesi Dekanlığı yanında Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlık işlerini de fahri olarak yürütmekle görevlendirildi.

Prof. KADESTER, 17.06.1958’de vekâleten Atatürk Üniversitesi Rektörlüğüne atandı. 01.02.1959’da sağlık nedenleriyle bu görevinden ayrıldı.

• Prof. Dr. Ahmet Sebahattin ÖZBEK (01.02.1959-26.09.1960)

Prof. Dr. Ahmet Sebahattin ÖZBEK, 1915’te Erzincan’da doğdu. Ankara Üniversitesi Meyve Yetiştirme ve Islahı Kürsüsünde öğretim üyesi iken Maarif Vekâleti tarafından Atatürk Üniversitesi Rektörü olarak görevlendirildi. 01.02.1959’da görevine başlayan ÖZBEK, görevini 26.09.1960’a kadar sürdürdü.

• Prof. Dr. Bekir Sıtkı BAYKAL (22.10.1960-15.10.1961)

Prof. Dr. Bekir Sıtkı BAYKAL, Ankara Üniversitesi Dil Tarih-Coğrafya Fakültesi Yeniçağ Tarihi Kürsüsü öğretim üyesi iken Milli Eğitim Bakanı Prof. Bedrettin TUNCEL tarafından açık bulunan Atatürk Üniversitesi Devrim Tarihi profesörlüğüne, ikinci bir görev olarak da Atatürk Üniversitesi Rektörlüğüne atandı. BAYKAL bir yıl rektörlük görevi yaptı.

• Prof. Dr. İbrahim KARACA (15.10.1961-16.12.1961)

Prof. Dr. İbrahim KARACA, 1926 yılında Sivrihisar’da doğdu. Liseyi Eskişehir’de okudu. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesini bitirdi. Aynı Üniversitede doktorasını tamamladı. Doç. Dr. İbrahim KARACA, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğretim elemanı iken, Üniversiteler Kanunu’nun 62. Maddesi uyarınca iki yıl süreyle Atatürk Üniversitesinde görevlendirildi. Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümünde göreve başlayan Prof. Dr. KARACA, 1960 yılında profesör kadrosuna, ardından da Ziraat Fakültesi Dekanlığına atandı. Aynı yıl Atatürk Üniversitesi ile Amerikan Nebraska Üniversitesi arasında yapılan ICA planı gereğince altı ay süreyle Amerika Birleşik Devletleri’ne gönderildi. 15.10.1961’de Atatürk Üniversitesi’nin beşinci Rektörü olarak göreve başladı. 16.12.1961’e kadar bu görevini sürdürdü.

• Prof. Dr. Eyub HIZALAN (16.12.1961-25.08.1964)

Prof. Dr. Eyub HIZALAN 1917’de Trabzon’da doğdu.1935 yılında Trabzon Lisesinden, 1939 yılında da Ankara Ziraat Fakültesinden mezun oldu. Birinci askerliğini 1940-1942 yılları arasında Sarıkamış’ta yaptı. 1942’de Ankara Ziraat Fakültesi Toprak Kürsüsünde asistanlık görevine başladı.1945-1946 yılları arasında ikinci yedek subaylığını yaptıktan sonra, 1947 yılında doktorasını bitirdi. 1951 yılında doçentliğe yükseltilen HIZALAN, 1954’te bir yıl süreyle Almanya’da ve 1957 ‘de de bir yıl olmak üzere Amerika Birleşik Devletleri’nde incelemelerde bulundu. 1958’de profesörlüğe yükselen Prof. Dr. Eyub HIZALAN, Ankara Ziraat Fakültesi’nde kısa bir süre görev yaptıktan sonra, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığına tayin edildi.

Prof. Dr. HIZALAN 16.12.1961’de Atatürk Üniversitesi Rektörlüğüne atanırken, Milli Eğitim Bakanının isteği üzerine görev süresi iki yıl daha uzatıldı.

• Prof. Dr. Muharrem KÖKSAL (26.08. 1964-23.12.1964)

Prof. Dr. Muharrem KÖKSAL, 1912 yılında Darende’de dünyaya geldi. 1938’de İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji profesörü iken, 1963 yılında boş bulunan Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Kürsüsü Profesörlüğüne, 26.08.1964’te de Atatürk Üniversitesi Rektörlüğüne vekâleten atandı.

• Prof. Dr. Osman OKYAR (24.12.1964-09.01.1967)

1917’de İstanbul’da doğdu. İlk ve ortaokulu Paris’te okudu. 1930’da Türkiye’ye döndü ve 1936’da Galatasaray Lisesinden mezun oldu. 1940’da İngiltere Cambridge Üniversitesi İktisat Fakültesinden birincilikle (First Class Honors) mezun oldu.1942 yılına kadar Hariciye Vekâletinde memurluk yaptı. 1943-1946 arasında vatani görevini tamamladı. 1946 yılında Hariciyeden istifa ederek İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye ve Ekonomi Kürsüsünde asistan olarak göreve başladı. 1951 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye ve Ekonomi Kürsüsüne Doçent olarak atandı. 1964’te Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Sosyal Bilimler Bölümünde iktisat profesörlüğüne yükseldi. 24.12.1964’te Atatürk Üniversitesi Rektörlüğüne tayin edilen Prof. Dr. OKYAR, bu görevini de 09.01.1967’ye kadar sürdürdü.

• Prof. Dr. Ali ERTUĞRUL (09.01.1967-17.10.1967)

Prof. Dr. Ali ERTUĞRUL, 1923 yılında Pazar’da doğdu. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden 1948 yılında mezun oldu. Aynı yıl tabip asteğmen olarak vatani görevini tamamladı. Şenkaya Hükümet Tabipliğinde ve Ordu Merkez Belediyesinde tabiplik yaptı. 1958’de Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniğine asistan olarak atandı ve istifa ederek Pediatrik Kardiyoloji Bölümü öğretim görevlisi oldu. 1960’da Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kürsüsünde doçentliğini tamamladı. 1966’da da Hacettepe Üniversitesi Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Klinik Bilimi Kürsüsünde Pediatride Profesörlüğüne atandı. Aynı yıl Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kürsüsüne atanan ERTUĞRUL, daha sonra Tıp Fakültesi Dekanlığına getirildi.

Prof. Dr. Ali ERTUĞRUL, 09.01.1967’den 17.10.1967’ye kadar Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü yaptı.

• Prof. Dr. Reşit SÖNMEZ (17.10.1967-17.10.1969)

Prof. Dr. Reşit SÖNMEZ, 1923 yılında Rize’de dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Rize’de, Lise öğrenimini ise Erzurum’da tamamladı. 1941’de Erzurum Lisesinden, 1946 yılında da Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesinden mezun oldu. Bir süre Rize Bahçe Kültürleri İstasyonu’nda mühendis olarak çalıştı. Askerliğini takiben, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Kürsüsünde asistan olarak göreve başladı. 1953’te ziraat doktorasını yaparken, 1955-1956 arasında Amerika Birleşik Devletleri Texas ve Wyoming Üniversitelerinde çalışmalar yaptı ve 1957’de Doçent oldu. 1959-1960 arasında Atatürk Üniversitesinde doçent olarak görev yaptı ve 1961’de Fransa’da Institut National Agronomique’de Zootekni dalında çalışmalarına devam etti. 1963 yılında Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Kürsüsünde profesörlüğe atandı.

Prof.Dr. SÖNMEZ 17.10.1967’den 17.10.1969’a kadar Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü yaptı.

• Prof. Dr. Kemal BIYIKOĞLU (17.10.1969-03.02.1976)

Prof. Dr. Kemal BIYIKOĞLU, 1924’te Sivrihisar’da doğdu. İlkokulu Sivrihisar ve Polatlı’da, ortaokulu ve liseyi Eskişehir’de tamamladı. 1948’de Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesinden mezun oldu. 1948-1950 yılları arasında Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ziraat Mücadele Enstitüsünde Fitopatoloji Bölümünde asistan olarak çalıştı. Vatani görevinin ardından, 1950-1951 yılları arasında Konya’nın Sarayönü ilçesinde Konuklar Teknik Ziraat Okulunda öğretmen olarak çalıştı. Daha sonra da 1953-1958 yıllarında Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesinin Zootekni Bölümünde asistan olarak çalıştı ve 1957 yılında doktorasını tamamladı. 1962’de doçentliğe yükselen Prof. Dr. BIYIKOĞLU, 1965-1966 tarihleri arasında Batı Almanya Hariensce Max Planck Enstitüsünde araştırmalarda bulundu ve profesörlük taktim tezini hazırladı. 1966 yılında profesör oldu. 1962’den 1971 yılına kadar Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Bölüm Başkanlığı, Ocak 1969’dan Aralık 1970’e kadar da İşletme Fakültesi Dekanlığı yaptı. Prof. Dr. BIYIKOĞLU 16 Ekim 1969’dan 3 Şubat 1970’e kadar da Atatürk Üniversitesi Rektör Vekilliği görevini yürüttü. 1970’den Bakanlar Kurulu Kararı ile Atatürk Üniversitesi Rektörlüğüne asaleten atandı ve bu görevi, 03.02.1976’da son buldu.

• Prof. Dr. Hurşit ERTUĞRUL (03.02.1976-19.08.1992)

20 Mayıs 1932’de Rize-Çamlıhemşin, Meydan Köyü’nde doğdu. 1939-1950 yılları arasında ilk, orta ve lise eğitimini Erzurum’da tamamladı. 1950 yılında başladığı Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesinden 1954’te mezun oldu. 1955-1956 yılları arasında Askerlik görevini yaptı. 1957-1958’de Ankara DSİ’de yüksek ziraat mühendisi olarak görev yaptı. 1958’de Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ziraat Mühendisliği Bölümü asistanı oldu. 1959-1961 yıllarında USA Nebraska Üniversitesine devam etti. 1963`de doktora derecesi aldı ve 1966’da doçentliğe yükseldi. 1967-1969’da Batı Almanya hükümetinin davetlisi olarak Giessen Justus Liebig Üniversitesinde araştırmalar yapan ERTUĞRUL, 1970’te profesörlüğe atandı. 1971-1976 yıllarında Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Kültürteknik Bölümü Başkanlığını yürüttü.

2 Şubat 1976’da 1750 sayılı yasa gereği Atatürk Üniversitesinde yapılan seçimler sonucu Rektör seçilerek Atatürk Üniversitesinde seçimle göreve gelen ilk Rektör oldu. 1978-1979 döneminde rektörlerin kendi aralarında yaptığı seçim sonucu Üniversiteler Arası Kurul Başkanlığı yaptı. 4 Şubat 1979 tarihinde Atatürk Üniversitesi Rektörlüğüne yeniden seçildi. Temmuz 1982’de 2547 sayılı yasaya göre Yüksek Öğretim Kurulunun (YÖK) önerdiği adaylar arasından Cumhurbaşkanınca beş yıl süreyle Rektörlüğe üçüncü seçildi. 1987-1988 döneminde 2547 sayılı yasaya göre Üniversiteler Arası Kurul Başkanı olarak Üniversiteler Arası Kurul Başkanlığını iki defa yapan tek rektör unvanını aldı. Temmuz 1987’de Atatürk Üniversitesi Rektörlüğüne dördüncü kez seçildi. Temmuz 1993’te kendi isteği ile Atatürk Üniversitesinden emekli oldu. Prof. Dr. ERTUĞRUL, ülkemizde üniversiteler tarihinde en uzun süreli rektörlük yapmış olan (yaklaşık 17 yıl) kişidir.

• Prof. Dr. Erol ORAL (19.08.1992-07.08.2000)

Prof. Dr. Erol ORAL, 1944 yılında Erzurum’da doğdu. İlkokulu Aşkale’de, ortaokulu ve liseyi Erzurum’da tamamladı. 1966 yılında Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesini bitirdi. Aynı yıl Atatürk Üniversitesinin açmış olduğu asistanlık sınavını kazanarak Ziraat Fakültesi Fitotekni Bölümünde göreve başladı. 1967-1969 yılları arasında doktor unvanını aldı. Endüstri Bitkileri Bilim Dalındaki çalışmaları ile 13 Kasım 1974 yılında doçentlik unvanı almaya hak kazandı. 13 Haziran 1980’de profesörlüğe yükseltildi. Aynı yıl kazandığı Alexander Von Humboldt araştırma bursu ile F. Almanya’ya gitti ve Münih Teknik Üniversitesinin Freising’teki “Lehrsttuhl für Pflanzenbau und Pflanzenüchtung” Enstitüsünde 1,5 yıl süre ile yapmış olduğu çalışmaları F. Almanya’da yayımlandı. Prof.Dr. ORAL, 1987 yılından itibaren 4 yıl bölüm başkanlığı, 3 yıl dekan yardımcılığı, 7 yıl dekanlık ve 1992’den 2000 yılına kadar da Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü görevlerinde bulundu.

• Prof. Dr. Yaşar SÜTBEYAZ (07.08.2000-06.08.2008)

Yaşar SÜTBEYAZ 1950 yılında Erzurum’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Erzurum’da, Yükseköğrenimini ise İstanbul Üniversitesi Kimya Fakültesinde tamamladı. 1976 yılında Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümüne asistan olarak atandı. 1981 yılında Organik Kimya Ana Bilim Dalında doktora tezini tamamladı. 1988 yılında Organik Kimya Ana Bilim Dalında profesör oldu. 1993’te Fulbright bursu ile New York Binghamton Üniversitesinde bir yıl süreyle araştırmacı öğretim üyesi olarak çalıştı. SÜTBEYAZ, 1990-1993 yılları arasında Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi dekan yardımcılığı, 1995-1997 yılları arasında Ağrı Eğitim Fakültesi Dekanlığı ve 1997-2000 yılları arasında ise Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesinde dekanlık görevlerinde bulundu. 7 Ağustos 2000 tarihinde Atatürk Üniversitesinin 14. Rektörü olarak göreve başlayan Prof. Dr. SÜTBEYAZ, 2004 yılında da bu göreve yeniden seçildi ve 4 yıl daha rektörlük görevini devam ettirdi.

• Prof. Dr. Hikmet KOÇAK (06.08.2008- Devam ediyor)

Hikmet KOÇAK 1954 yılında Oltu’da doğdu. İlkokulu ve ortaokulu çeşitli şehirlerde, liseyi ise İstanbul Haydarpaşa Lisesinde okudu. Üniversiteyi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde tamamlayıp, 1979 yılında Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesinde Asistan olarak göreve başladı ve 1984 yılında da Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı oldu. 2 yıl süreyle Gülhane Askeri Tıp Akademisi’nde askerlik hizmetini yaptıktan sonra mecburi hizmet için Ankara Yüksek İhtisas Hastanesi’ne tayin olan Prof. Dr. KOÇAK, 1988’de yardımcı doçent, 1990’da doçent, 1995 yılında ise Profesör olarak Atatürk Üniversitesindeki görevine devam etti. Bu süreçte ayrıca Londra St.Thomas’ Hospital ile Amerika’daki Cleveland Clinic’te de çalışan Prof. Dr. KOÇAK, 2008’den itibaren de Atatürk Üniversitesinin Rektörlüğünü yürütmektedir.