Hastane English Ana Sayfa İletişim ÜBYS ÖBS ePosta Portal Personel Öğrenci Görevli X
Fakülteler Enstitüler Meslek Yüksekokulları Yüksekokul / Konservatuvar Araştırma Merkezleri Kütüphane
Üniversitemiz Yönetim Birimler Öğrenciler Bağlantılar Açıköğretim Kütüphane

Personel Daire Başkanlığı

Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi 55 Adet 4/B Sözleşmeli Personel Yedek Aday İlanı

Üniversitemiz Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğü bünyesinde, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. Maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere ilan edilen sağlık personelinden süresi içerisinde evraklarını vermeyen asıl kazananların yerine ilan edilen yedek  adaylar sırasıyla çağırılacaktır.

İlan edilen yedek kazananlardan başvuru olmadığı takdirde yedek listesinden ilana devam edilecektir.

İlan edilen yedek adaylar 11.02.2019 tarihinden itibaren aşağıda istenilen belgeler ile birlikte Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Sigortalılar Şubesine başvurmaları gerekmektedir.

Son başvuru tarihi :19.02.2019 mesai saati (16:00) bitimine kadardır. 

Posta Yolu İle yapılan başvurular kabul  edilmeyecektir.

Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Asil Olarak Kazanan Adaylardan İstenilen Belgeler :

  • 1. 2 Adet vesikalık fotoğraf.
  • 2. Nüfus cüzdan fotokopisi.
  • 3. Erkek adaylar için askerlik durum belgesi.
  • 4. Diploma ya da geçici mezuniyet belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti. (Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin aslı getirilmek suretiyle tarafımızca aslı gibidir onayı yapılabilecektir.)
  • 5. 2 Adet Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (Fotoğraflı olarak doldurulacak)
  • 6. Aile Hekimliği veya Sağlık Ocaklarından alınacak Sağlık Raporu.