Personel Daire Başkanlığı

SAĞLIK ARŞ.VE UYG. MERK. MÜD. SÖZLEŞMELİ (4/B) PERSONEL ALIMI SONUÇLARI

Üniversitemiz Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezinde (Araştırma Hastanesi) 657 sayılı kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli personel olarak çalıştırılmak üzere 25.06.2020 tarih ve 31166 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen 461 adet personelin KPSS puanları esas alınarak yapılan asıl ve yedek sıralamalarına aşağıdaki linklerden ulaşılabilmektedir.

İsmi asıl listede yer alan adayların on-line başvurularında yükledikleri belgelerin asıl ya da yetkili merciler tarafından onaylanmış örneklerini 14.08.2020 Cuma günü mesai saati bitimine kadar (17.00) Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi (Araştırma Hastanesi) Personel ve Özlük Bürosuna elden yada posta yoluyla teslim etmeleri gerekmektedir. Posta işlemleri nedeniyle yaşanacak gecikmelerden kurumumuz sorumlu tutulamayacaktır.

İtiraz Süresi ve Yeri;

İlan edilen sonuçlara 14.08.2020 Cuma günü mesai saati bitimine kadar (17.00) Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi (Araştırma Hastanesi) Personel ve Özlük Bürosuna elden ya da posta yoluyla itiraz edilebilecektir. Posta işlemleri nedeniyle yaşanacak gecikmelerden kurumumuz sorumlu tutulamayacaktır.

Bu duyuru tebliğ mahiyetinde olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İlgililere duyurulur.

İstenen belgeler;

1-KPSS Sınav Sonuç Belgesi

2-Mezuniyet Belgesi

3-Adli Sicil ve Arşiv Kaydı

4-Nüfus Cüzdan Fotokopisi

5-Askerlik Durum Belgesi

6-Sağlık Durumu Beyan Formu (İlgili Form İçin Tıklayınız)

7-Mal Bildirim Beyannamesi (İlgili Form İçin Tıklayınız Ön Yüzü / Arka Yüzü)

8-4 Adet Vesikalık Fotoğraf

9-Son 1 (bir) yıl içerisinde herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar için, hangi statünde çalıştığını ne şekilde ayrıldığını gösteren ve ilgili kurumdan alınmış resmi yazı

10-Başvurulan Kadroda İstenmiş İse;

  • SGK Hizmet Dökümü
  • Sertifika (Hemşirelik Bakım Süreci ve Uygulamaları Sertifikası, İşyeri Hemşireliği Sertifikası, İlk Yardım Sertifikası, Neonatal Resusitasyon Programı (NRP) Sertifikası, Zor Hava Yolu Entübasyon Sertifikası)
  • İş tecrübesini gösteren ilgili kurumdan almış olduğu belge  
4B Sözleşmeli Personel 1 Nolu İlan Hemşire (200 Adet).pdf
4B Sözleşmeli Personel 2 Nolu İlan Hemşire (73 Adet).pdf
4B Sözleşmeli Personel 3 Nolu İlan Hemşire (2 Adet).pdf
4B Sözleşmeli Personel 4 Nolu İlan Hemşire (1 Adet).pdf
4B Sözleşmeli Personel 5 Nolu İlan Hemşire (1 Adet).pdf
4B Sözleşmeli Personel 6 Nolu İlan Hemşire (1 Adet).pdf
4B Sözleşmeli Personel 7 Nolu İlan Hemşire (1 Adet).pdf
4B Sözleşmeli Personel 8 Nolu İlan Hemşire (1 Adet).pdf
4B Sözleşmeli Personel 9 Nolu İlan Hemşire (1 Adet).pdf
4B Sözleşmeli Personel 10 Nolu İlan Hemşire (1 Adet).pdf
4B Sözleşmeli Personel 11 Nolu İlan Hemşire (1 Adet).pdf
4B Sözleşmeli Personel 12 Nolu İlan Hemşire (1 Adet).pdf
4B Sözleşmeli Personel 13 Nolu İlan Ebe (7 Adet).pdf
4B Sözleşmeli Personel 14 Nolu İlan Tıbbi Görüntüleme Tek.(21 Adet).pdf
4B Sözleşmeli Personel 15 Nolu İlan Tıbbi Sekreter .(20 Adet).pdf
4B Sözleşmeli Personel 16 Nolu İlan Tıbbi Laboratuvar Tek.(10 Adet).pdf
4B Sözleşmeli Personel 17 Nolu İlan Anestezi Teknikeri (8 Adet).pdf
4B Sözleşmeli Personel 18 Nolu İlan Diyaliz Teknikeri (8 Adet).pdf
4B Sözleşmeli Personel 19 Nolu İlan Yaşlı Bakım Teknikeri (6 Adet).pdf
4B Sözleşmeli Personel 20 Nolu İlan Eczacı Teknikeri (6 Adet).pdf
4B Sözleşmeli Personel 21 Nolu İlan İlk Ve Acil Yardım Teknikeri (7 Adet).pdf
4B Sözleşmeli Personel 22 Nolu İlan Patoloji Lab. Teknikeri (5 Adet).pdf
4B Sözleşmeli Personel 23 Nolu İlan Ortopedik Protez Ve Ortez Teknik(5 Adet).pdf
4B Sözleşmeli Personel 24 Nolu İlan Ameliyathane Hiz. Tek (4 Adet).pdf
4B Sözleşmeli Personel 25 Nolu İlan AnesteziTeknikeri (1 Adet).pdf
4B Sözleşmeli Personel 26 Nolu İlan AnesteziTeknikeri (1 Adet).pdf
4B Sözleşmeli Personel 27 Nolu İlan İlk Ve Acil Yardım Tek. (1 Adet).pdf
4B Sözleşmeli Personel 28 Nolu İlan İlk Ve Acil Yardım Tek. (1 Adet).pdf
4B Sözleşmeli Personel 29 Nolu İlan Fizyoterapi Teknikeri. (1 Adet).pdf
4B Sözleşmeli Personel 31 Nolu İlan Fizyoterapist (5 Adet).pdf
4B Sözleşmeli Personel 32 Nolu İlan Psikolog (3 Adet).pdf
4B Sözleşmeli Personel 33 Nolu İlan Diyetisyen (2 Adet).pdf
4B Sözleşmeli Personel 34 Nolu İlan Biyolog (2 Adet).pdf
4B Sözleşmeli Personel 35 Nolu İlan Laborant (4 Adet).pdf
4B Sözleşmeli Personel 36 Nolu İlan Röntgen Teknisyeni (4 Adet).pdf
4B Sözleşmeli Personel 37 Nolu İlan İlk Ve Acil Yardım Teknisyeni (10 Adet).pdf
4B Sözleşmeli Personel 38 Nolu İlan Laboratuvar Teknisyeni (6 Adet).pdf
4B Sözleşmeli Personel 39 Nolu İlan Anestzi Teknisyeni (6 Adet).pdf
4B Sözleşmeli Personel 42 Nolu İlan EEG-EMG Teknikeri (4 Adet).pdf
4B Sözleşmeli Personel 43 Nolu İlan Kimyager (2 Adet).pdf
4B Sözleşmeli Personel 44 Nolu İlan Optisyen (3 Adet).pdf
4B Sözleşmeli Personel 47 Nolu İlan Odyolog (3 Adet).pdf
4B Sözleşmeli Personel 48 Nolu İlan Perfüzyonist (5 Adet).pdf
4B Sözleşmeli Personel 49 Nolu İlan İlk Ve Acil Yardım Teknis. (6 Adet).pdf
Malbildirim formu arka yüz.pdf
Malbildirimi formu ön yüz.pdf
Sağlık Durumu Beyan Formu.pdf
Paylaş Paylaş Paylaş