Sosyal Bilimler Enstitüsü

SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI KURULUŞLARDA YAPILACAK ARAŞTIRMALAR

Sağlık Bakanlığı bağlı kuruşlarda araştırma ve uygulama çalışması yapmak isteyen öğrencilerin dikkatine.


1-Yapılacak çalışma ile ilgili danışman tarafından yazılacak dilekçe ( Dilekçede uygulama yapılacak il merkezi veya bağlı  ilçelerde bulunan sağlık kuruluşlarının isimleri, ayrıca çalışmanın hangi tarihler arasında yapılacağının mutlaka belirtmesi gerekmektedir.)

2- Araştırma Çalışmaları Başvuru Formunu doldurulup çıktıları alınarak izin yazısına eklenmesi gerekmektedir.

3-Anabilim Dalı Başkanlığının  üst yazısı ile birlikte Enstitüye gönderilecektir.

4-Yapılacak çalışma ile ilgili olarak hazırlanacak evrakların Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğinin (ilgili İlin) belirlediği şartalara uygun olması gerekmektedir.


SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI KURULUŞLARDA YAPILACAK ARAŞTIRMA