Sağlık Bilimleri Enstitüsü

SBE'YE AİT BİLGİLER (KURULLAR, GÖREV ŞEMASI-TANIMLARI, MAAŞ, GÖREVLENDİRME, EK DERS ÖDEMELERİ, RİSK DEĞERLENDİRME ANALİZİ, SGK PRİMLERİ)