Hastane English Ana Sayfa İletişim ÜBYS ÖBS ePosta Portal Personel Öğrenci Görevli X
Fakülteler Enstitüler Meslek Yüksekokulları Yüksekokul / Konservatuvar Araştırma Merkezleri Kütüphane
Üniversitemiz Yönetim Birimler Öğrenciler Bağlantılar Açıköğretim Kütüphane

Atatürk Üniversitesi

Sağlık ile İletişim Atatürk Üniversitesinde Buluştu

3. Uluslararası Sağlık İletişimi Sempozyumu Atatürk Üniversitesinde Gerçekleşti

Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi ile Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesinin ortaklaşa düzenlediği 3. Uluslararası Sağlık İletişimi Sempozyumu Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşti.

Bu yıl 3’üncüsü gerçekleşen Uluslararası Sağlık İletişimi Sempozyumu, Atatürk Üniversitesi Gösteri Sanatları Merkezinde düzenlendi. Sempozyuma; Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mevlüt Doğan, Yakutiye Belediye Başkanı Ali Korkut, Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürü İbrahim Barbaros Akçakaya, Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Naci İspir, Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Sempozyum Kurucu Başkanı Prof. Dr. Erkan Yüksel, Sempozyum Komite Başkanı Doç. Dr. Besim Yıldırım, basın mensupları, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Sağlık ve iletişim kavramlarını yan yana getiren sağlık iletişimi alanının, akademik çevrelerin son yıllarda çokça ilgilenmeye başladıkları bir alan olduğunu vurgulayarak sözlerine başlayan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı: “Son 30 yılda özellikle Amerika’da adından sıkça söz ettiren sağlık iletişimi alanına ülkemizde de son yıllarda bir yönelimin olduğu görülmektedir. Bireylerin, içinde yaşadıkları topluluğun yapısına ve şartlarına göre, gündelik yaşamda sağlık olgusuna ilişkin anlam paylaşımı ve bildiklerini birbirlerine aktarmaları sağlık iletişiminin konularının başında gelmektedir. Sadece bireyler arası bilgi aktarımı değil, aynı zamanda kitle iletişim araçları üzerinden de iletilen mesajlar bireysel ve toplumsal sağlığın üzerinde ilk elden etkilidir” diye konuştu.

“Medya ve Sağlık Arasında Bir İletişim Köprüsü Oluşturmayı Amaçlıyoruz”

Bu toplantı vasıtasıyla medya ve sağlık profesyonelleri arasında bir iletişim köprüsü oluşturmayı amaçladıklarını belirten Rektör Çomaklı: “Akademisyenler, hekimler, sağlık çalışanları, yetkili ve ilgililerin sunacakları değerli bildiriler, yenilikler, yalnızca bireylerarası iletişim boyutunda değil, medya boyutuyla, kurumlar arası iletişim boyutuyla da etkili olacaktır. Sağlık iletişimi diğer iletişim mecralarından hem içerik hem de önem bakımından farklılık göstermektedir. “Sağlık iletişiminde bilgi doğru sunulmalı” hasta ve hasta yakınlarıyla kurulacak iletişiminin metotları iyi bilinmeli ve incelenmelidir. Zira yapılabilecek basit iletişim hatalarının hem hastaları hem de hasta yakınlarını ne kadar derinden etkilediği unutulmamalıdır” ifadelerini kullandı.

Sempozyuma katılan konukları Atatürk Üniversitesinde ağırlamış olmanın mutluluk verdiğini ifade eden Rektör Çomaklı: “Hem Üniversitemiz hem de hastanemizle ilgili haberler, topluma hızlı bir şekilde iletilebilmektedir.  Hocalarımızın sağlık alanındaki açıklamalarıyla ilgili birebir haber yapılması için de güçlü bir zemin oluşturmayı hedeflediğimizi bu vesile ile paylaşarak, sempozyumun verimli geçmesi dileklerimle emeği geçenlere teşekkür ediyor, hepinize saygılarımı sunuyorum” diyerek sözlerini tamamladı.

3. Uluslararası Sağlık İletişimi Sempozyumunun Erzurum’a hayırlı olması temennisiyle sözlerine başlayan Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu: “Atatürk Üniversitesinin, iki gün boyunca devam edecek bu sempozyuma katılan misafirlerimizi Anadolumuzun kapısı Erzurum’da en güzel şekilde ağırlayacaklarına yürekten inanıyorum. Bu tür sempozyumlar, bizlere yön gösterecek, ufuk açacak ve bizleri daha iyi yerlere getirecektir. Bu bağlamda emeği geçen herkesi kutluyor başarılı bir sempozyum geçirilmesini temenni ediyorum” diyerek sözlerini tamamladı.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mevlüt Doğan, Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşen bu sempozyumun Erzurum için önemli olduğunu, benzeri organizasyonların şehre değer katacağını ifade ederek sağlık iletişimini Erzurum Büyükşehir Belediyesi olarak oldukça önemsediklerinin altını çizdi.

Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Sempozyum Kurucu Başkanı Prof. Dr. Erkan Yüksel ise, Türkiye’nin en büyük sorununu İletişim olduğunun altını çizerek, bu sorunu çözmeden başka hiçbir sorunun çözülemeyeceğini ve sağlıklı bir toplumun oluşabilmesi için sağlıklı iletişimin şart olduğunu söyledi.

İçinde bulunulan çağda disiplinler arası ve kurumlar arası işbirliğinin büyük önem kazandığına değinen Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Naci İspir: “Sağlık iletişimi sempozyumu günümüz sorunlarına çözüm getirmek açısından ve sorunları daha hızlı çözmek açısından büyük önem arz ediyor, böylesine önemli iki disiplinin bir araya getirilmesinde emeği geçen herkesi kutluyorum” dedi.

Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürü İbrahim Barbaros Akçakaya, Sağlık Bakanlığı bünyesinde olmasına rağmen tıbbi bir genel müdürlük olmadıklarını ifade ederek tamamen iletişim merkezli, iletişim uzmanlarından oluşan ve tıp fakültelerine değil iletişim fakültelerine yakın bir genel müdürlük olduklarını söyledi. Etkili bir iletişim yapabilmek için bilişsel etkinin yanında duyusal etkiyi de iyi yapabilmek olduğu dile getiren Akçakaya, insanların bilgilendirilmesini sağladıktan sonra onun davranış değişikliğine dönüştürülmesi gerektiğini vurguladı.

Medyadaki sağlık konulu içeriklerin iyileştirilmesinde, bireylerin sağlık konusunda bilgilendirilmesinde, sağlık hizmetlerinin geliştirilmesinde ve nihai olarak sağlık harcamalarının istenilen düzeye indirilmesinde sağlık ve iletişimin öneminin yadsınamayacağını dile getiren Sempozyum Komite Başkanı Doç. Dr. Besim Yıldırım, Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi ile Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi olarak ortaklaşa düzenlenen bu sempozyum ile Türkiye’deki sağlık iletişimi güçlendirmek için akademisyenler, sağlık çalışanları, alanında politika üreteneler, medya profesyonelleri ve alana ilişkin sivil toplum örgütlerini bir araya getirerek bir sinerji oluşturmayı amaçlandığı belirtti.

3. Uluslararası Sağlık İletişimi Sempozyumunun ikinci günü, Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Gösteri Sanatları Merkezinde devam edecek.

BASIN MERKEZİ