Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü

SAHİBİ/EDİTÖR-DANIŞMA VE YAYIN KURULU