İslam Felsefesi Anabilim Dalı

PROFİL

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Sıbğatullah İĞDE
İslam Felsefesi Anabilim Dalı
E-Posta sebgetullah.igde@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 3572
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 25240 Erzurum.

Eğitim