Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ

BİRİMİN TANIMI
2010 yılında kurulan Mimarlık ve Tasarım Fakültesi’nin bir bölümü olarak kurulmuştur. 1 Profesör, 2 Doçent, 3 Dr. Öğretim Üyesi ve 6 Araştırma Görevlisi bulunan bölümün akademik ve fiziki altyapı oluşturulması çalışmaları devam etmektedir. Bölüm 2019 yılı itibari ile 250 civarında öğrenci ile eğitim-öğretime devam etmektedir.

BİRİMİN HEDEFLERİ
Geniş bölgeler, kırsal yerleşmeler, anakent ve kent bölge alanları, kentler, mahalleler ve komşuluk birimlerinde mekan ve yaşam kalitesini geliştirebilecek bireyler yetiştirmek,

Yetiştireceği bireylerde, kentler ve kent bölgelerin sosyal, ekonomik ve politik sistemleri arasındaki ilişkileri sorgulama, ulaşım ağları ve mekânsal dokuları çözümleme yeteneğinin gelişmesini sağlamak,

Öğrencilerin, kentler ve kent bölgelerin analizinde çağdaş yöntemleri ve teknikleri kullanarak geleceğe dönük plan ve programları geliştirebilme, farklı disiplinlerin girdilerini de göz önünde bulundurup kentsel ve bölgesel problemleri tanımlayabilme, alternatif çözüm önerileri geliştirebilme ve uygulamaya dönük yaratıcı tasarım önerileri ve detaylı programları oluşturabilme bilgi ve becerilerini artırmak,

Ülkesel ölçekte söz sahibi olan, diğer bölümlerle işbirliği kurabilen, akademik çalışmaları ile kendi bilimsel alanında yönlendirici olan akademisyenler yetiştirmek

Bulunduğu coğrafyada yapılacak mimari çalışmalara yön vermek, ışık tutmak ve bu yolla yörenin gelişmesine katkıda bulunmak

TARİHÇE
2010 yılında kurulmuş olup,2012 yılı itibari ile 50 civarında öğrenci ile eğitim öğretime başlamıştır. 3 yardımcı doçent ve 3 araştırma görevlisi bulunan bölüm, hızlı bir şekilde yapılanmasını sürdürmektedir.

VİZYON
Kentsel ve bölgesel kalkınma stratejileriyle ilgili çalışmaları, planlama ve tasarım eylemlerini çağdaş bilimsel yöntemler kullanarak gerçekleştirecek profesyonellerin yetiştirilmesi, planlama ve tasarım uzmanlık alanlarında evrensel düzeyde bilgi üretimine katkı sağlanması, yenilikçi ve genç kadrosuyla eğitim-öğretim-araştırma ve uygulama alanlarında öncü bir ortam yaratılmasıdır.

MİSYON
Geleceği yönlendirmek üzere kentsel yaşam ve mekanı kavrayabilen, kuramsal-pratik-teknik ve teknolojik bilgi birikimini yaratıcı ve aydın kimliği ile bütünleştirebilen, yeniliklerle kendisini geliştirebilen kent plancıları, uzman kentsel tasarımcılar ve bilim adamları yetiştirmektir.