Veteriner Fakültesi

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMAYA YÖNELİK FAALİYETLER

SIĞIRLARDA EMBRİYO TRANSFER ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Atatürk Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü Birimi tarafından, ürün geliştirme projeleri başlığı altında desteklenen ve yürütücülüğü Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı tarafından yapılan "Sığırlarda Embriyo Üretimi ve Transferi" projesi başladı. Fakülte bünyesinde bulunan Hayvan Hastanesi ve Embriyo Laboratuvarları imkanları ile yürütülen projede 33 adet donör anneden alınan embriyolar, taşıyıcı annelere nakledilmeye başlandı. Hayvan ıslahı çalışmalarına ve embriyo araştırmalarına hız verecek olan projenin önümüzdeki aylarda diğer hayvan türlerinde de uygulanması planlanmaktadır. Ayrıca Erzurum Büyükşehir Belediyesi ile Atatürk Üniversitesi arasında imzalanan protokol kapsamında, bu projenin genişletilmesi sürecine başlanacaktır. Bahsedilen proje ile, bilimsel çalışmalar yanında toplumsal ilerleme ve sürdürülebilir kalkınmaya da katkı sunulması hedeflenmektedir.