İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

SIKÇA SORULAN SORULAR

 A-İLK KAYIT- KAYIT YENİLEME

 İLK KAYIT ÖSS’den gelen öğrenciler

Bölüme ilk kez GÜZ yarıyılında kayıt yaptırdım. İnternet üzerinden otomasyon programında ders seçip kaydettirmem ya da danışmanıma uğrayıp herhangi bir onay yaptırmam gerekiyor mu?

Evet. Tüm yarıyıllarda (1. Sınıf da dahil) tüm öğrencilerinin otomasyon sistemine ders kayıt süresi içerisinde girerek yalnızca kendi yarıyılına ait dersleri seçmeleri ve danışmanlarına başvurarak ders kayıt formlarını imzalamaları gerekmektedir


DERS KAYDI (KAYIT YENİLEME)

1. Belirtilen sürede içinde ders kaydı yaptırılmaz ise ne olur?

Geçerli bir mazeretiniz yoksa ve bu süre içinde kaydınızı yenilemezseniz o yarıyılda derslere giremezsiniz ve bu süre öğrenim sürenizden sayılır.

2. Güz (Bahar) yarıyıl ders kaydı yaptırmayan bir öğrenci bir sonraki yarıyıl ders kaydı yaptırabilir mi?

Evet.

3. Ek kontenjandan kayıt olan öğrencilere telafi eğitimi yapılıyor mu? Ara sınavları ne zaman yapılıyor?

Fakültemizde herhangi bir telafi eğitimi yapılmamaktadır.


B- KİMLİK KARTI

4. Üniversiteye ilk kez kayıt yaptırıldığında verilen kimlik kartı, bütün öğrenim süresince geçerli midir?

Hayır, her eğitim yılı başlangıcında 1 yıl geçerli olan bandrol alınmalıdır.

5. Kimlik kartı kaybolursa ne yapmak gerekir?

Fakülteden öğrenci belgesi aldıktan sonra ilgili banka şubesine müracaat etmeniz gerekmektedir.


C- KAYIT DONDURMA

6. Herhangi bir nedenle öğrenime ara vermek (yani kayıt dondurmak) mümkün mü?

Evet. Zamanında başvurularak geçerli bir mazeret sunulması ve Fakülte Yönetim Kurulu onaylaması şartıyla kayıt dondurulabilir.

7. Kayıt dondurma için herhangi bir şart var mı?

Kayıt dondurmak için harç yatırarak ders kaydı yaptırmış olmak koşuluyla yarıyılın ilk 10 iş günü içerisinde (sağlık durumu hariç), Dekanlığa başvurulması gerekir. Bir sınıfa ait iki yarıyılsüresince kayıt dondurulacaksa süresi içinde başvuru yapmak şartı ile harç yatırmaya ve ders kaydı yaptırmaya gerek yoktur. Ancak Bir sınıfın ikinci yarıyılı ile takip eden sınıfın birinci yarıyılı bir yıl kayıt dondurma gibi işlem görmez. Her iki yarıyıl için de ayrı ayrı olmak üzere harç yatırıp ders kaydı yaptırarak kayıt dondurabilirsiniz.

8. Geçerli mazereti olan öğrenci, en fazla ne kadar kayıt dondurabilir?

En fazla iki yarıyılkayıt dondurabilir. Ancak Sağlık Raporu ile kayıt dondurmalarda bu süre sınırlaması yoktur.

9. Kayıt dondurma ile kayıt yaptırmamak arasında bir fark var mı?

Kayıt donduran öğrencinin azami kanuni öğrenim süresi (7 yıl), kayıt dondurma süresi kadar artırılır. Ancak öğrencinin kayıt yaptırmadığı yarıyıl, eğitim süresi hesaplamasına ilave edilir.


D-MUAFİYET

10. Kayıtlı oldukları programı bırakarak veya mezun olduktan sonra tekrar ÖSYS`ye girip de yeni bir programa kayıt yaptıranlar, yeni programda önceden başardıkları dersler varsa bunlardan muaf tutulabilmek için ne yapmalıdırlar?

Dekanlığa muafiyet istediği dersleri içeren ve fakültemiz web sitesinde bulunan matbu dilekçe ve ekinde onaylı not döküm belgesinin aslı ile üniversiteye ders kaydını yaptırdığı ilk yarıyılın ikinci haftasının sonuna kadar başvurması gerekir. Daha sonra yapılan muafiyet istekleri kabul edilmez. Muafiyet isteği Fakülte Yönetim Kurulunca değerlendirilir ve sonuçlandırılır.

11. Muafiyet talep edilecek derslerin sayısının bir sınırı var mı?

Herhangi bir sınırlama yoktur. Ancak başvuru esnasında muaf olunması istenen tüm dersler mutlaka belirtilmelidir. Başvuruda belirtilmeyen dersler, şartları sağlaması durumunda dahi muaf olarak işleme konulmaz.

12. Muafiyet talep edilen derslerin notu en az ne olmalıdır?

Muafiyet talep edilen derslerin notu Atatürk Üniversitesinden alınmış olan dersler için DD ve üzeri, diğer Yüksek Öğretim Kurumlarından alınan dersler için ise CC ve üstü olmalıdır. Atatürk Üniversitesi dışından alınmış olan FF, DD ve DC notu olan derslerden muafiyet talebinde bulunulamaz.

13. Muafiyeti kabul edilen derslerin notları nasıl işlem görüyor?

Muafiyet talebinde bulunulan ve muafiyeti kabul edilen ders daha önce Atatürk Üniversitesi’nden alınmışsa notu aynen işlenir. Bunun dışındaki durumlarda “M” (Muaf) olarak işlem görür.


E- AĞIRLIK GENEL NOT ORTALAMASI (AGNO)


 

14. Ağırlıklı genel not ortalaması nedir?

Öğrencinin Fakültede öğrenime başladığı andan itibaren, tamamlamış olduğu yarıyıl da dahil olmak üzere almış olduğu tüm derslerin katılımıyla elde edilen ve başarısını belirleyen not ortalamasıdır.

15. AGNO nasıl hesaplanıyor?

Öğrencinin tamamlamış olduğu yarıyıl da dahil olmak üzere, o güne kadar kayıt yaptırdığı her dersin kredi saati ile dersin başarı notunun ağırlık katsayısı ile çarpılması ile elde edilen sayıların toplamının almış olduğu tüm derslerin kredi saatleri toplamına bölünmesi ile hesaplanır.

16. Yarıyıl AGNO`su var mı?

Hayır, AGNO nun açık yazılımı AĞIRLIKLI GENEL NOT ORTALAMASIdır ve sadece tek bir yarıyıl dersleri dikkate alınarak (I. Yarıyıl sonu hesaplanan AGNO hariç) hesaplanan ve sadece bir yarıyılı temsil eden AGNO değeri diye bir şey yoktur.

17. Tekrar aldığım derslerin notları AGNO ya nasıl etki ediyor?

Yarıyıl tamamlandığında AGNO değeri artık sabitlenir. Dolayısıyla herhangi bir dersi daha sonradan alsanız dahi geçmiş yarıyıl sonundaki AGNO değeriniz değişmez. Bu durumda tekrarladığınız derslere ait notlar tekrar hesaba katılır ve sadece son (tamamladığınız yarıyıl) AGNO değeriniz değişir. Yani artık yeni bir AGNO değerine sahip olursunuz . Yaz okulunda alınan dersler de aynı şekilde hesaba katılır ve yaz okulu sonrasında ayrı Bir AGNO hesaplanmaz, sadece bahar yarıyılı AGNO’su değişir.


F- DERS ALMA DURUMU

18. Yönetmelikte geçen “alt yarıyıl” nedir?

Öğrencinin ders alma şartlarını yerine getirdiği (içinde bulunduğu) yarıyılın öncesindeki yarıyıllardır. Örneğin öğrenci o yarıyıl 3. sınıfın ikinci yarıyılına (VI. Yarıyıl) ait dersleri alacaksa onun için alt yarıyıl 1. ve 2. sınıfın ikinci yarıyıllarıdır (II. ve IV. Yarıyıllar).

18. Yönetmelikte geçen “üst yarıyıl” nedir?

Öğrencinin ders alma şartlarını yerine getirdiği içinde bulunduğu yarıyılın sonrasındaki yarıyıllardır. Örneğin öğrenci o yarıyıl 2. sınıfın birinci yarıyılına (III. Yarıyıl) ait dersleri alacaksa onun için üst yarıyıl 3. sınıfın birinci yarıyılıdır (V. Yarıyıl). “Takip eden yarıyıl” ile “üst yarıyıl” birbirine karıştırılmamalıdır. Üst yarıyıl, içinde bulunulan yarıyılın iki sonrası, takip eden yarıyıl ise öğrencinin önündeki ve daha önce hiç dersini almadığı yarıyıldır.

19. AGNO barajı ne demektir?

Her yarıyıllın sonunda hesaplanan ve o ana kadar alınmış tüm derslere ait olan AGNO değerinizin birbirini takip eden son iki yarıyılda (her ikisi birden) 2.00 ın altında olması durumunda önünüzdeki ve daha önce hiç dersini almamış olduğunuz (takip eden) yarıyıldan hiç almadığınız bir dersi alamazsınız. Bu durumda alt yarıyıllara ait derslerden öncelikle FF aldığınız ve devamsız tekrara kaldığınız dersleri, kredi sınırını aşmamak şartıyla da isterseniz diğer derslerden AGNO değerinizi yükseltmek üzere alırsınız. Bu durum AGNO ? 2.00 olana kadar devam eder.

20. AGNO barajı nedeniyle yarıyıl/yıl kaybettim, hangi yarıyıl benim için üst yarıyıl oluyor?

Hangi yarıyıla ait ders alma şartlarını yerine getirebiliyorsanız o yarıyıl sizin yarıyılınız olur ve bu yarıyılın en az iki sonrası sizin için üst, en az iki öncesi de sizin için alt yarıyıl olarak tanımlanacaktır. Ders alma durumunun ortaya konması esnasında fakülteye giriş (kayıt) yılınızın herhangi bir önemi yoktur.

21. Benimle birlikte başlayan arkadaşlarım VI. Yarıyıldan (3. Sınıf 2. Yarıyıl) ders alıyorlar. Ben ise AGNO barajı nedeniyle IV. Yarıyıla (2.sınıf 2. Yarıyıl) ait dersleri yeni (tümünü ilk kez) alıyorum ve aldığım derslerin kredi toplamı 23`den (2009 girişliler ve sonrası için 26 dan) az. Arkadaşlarım ile birlikte VI. Yarıyıldan ders alabilir miyim?

Hayır, zira VI. Yarıyıl sizin için üst yarıyıl olur ve AGNO`nuz 2.50 veya üzeri değilse üst yarıyıldan ders alamazsınız.

22. Benimle birlikte başlayan arkadaşlarım VI. Yarıyıldan (3. Sınıf 2. Yarıyıl) ders alıyorlar. Ben ise AGNO barajı nedeniyle III. Yarıyıl (2.sınıf 1. Yarıyıl) derslerini tekrar ederek AGNO`mu 2.00`ın üzerine çıkarttım. Daha önceden IV. Yarıyıldan (2.sınıf 2. Yarıyıl) almış olduğum dersler vardı. Bu dersler ile birlikte VI. Yarıyıldan (3. Sınıf 2. Yarıyıl) da ders alabilir miyim?

Daha önceden III. Yarıyıldan yönetmeliklere uygun olarak ders almış (bir ders dahi olsa) bir öğrenci AGNO’sunu ? 2.00 (mutlak şart) yaptığı için kredi sınırını aşmadığı sürece, öncelikle alt yarıyıllardaki (II. ve IV.yarıyıl) dersleri almak şartıyla VI.yarıyıldan da ders alabilir.

23. Benimle birlikte başlayan arkadaşlarım VIII. Yarıyıldan (4. Sınıf 2. Yarıyıl) ders alıyorlar. Ben ise AGNO barajı nedeniyle VII. Yarıyıl (4.sınıf 1. Yarıyıl) derslerini tekrar ederek AGNO`mu 2.00`ın üzerine çıkarttım. Daha önce AGNO barajına takıldığımdan VI. Yarıyıldan (3. Sınıf 2. Yarıyıl) hiç ders alamamıştım. Şimdi hem VI. Yarıyıldan (3. Sınıf 2. Yarıyıl) ve hem de VIII. Yarıyıldan (4. Sınıf 2. Yarıyıl) ders alabilir miyim?

VII. Yarıyıldan (4.sınıf 1. Yarıyıl) ders aldığınız için kredi sınırını aşmamakkaydıyla hem VI. yarıyıldan ve hem de VIII. Yarıyıldan ders alabilirsiniz. Ancak öncelikle alt yarıyıl derslerini almanız gerekir (madde 30 a bakınız).

24. AGNO barajı nedeniyle bir alt yarıyıl derslerinin bir kısmını almamıştım. Şu anki yarıyılım ile alt yarıyıl derslerinin hepsini birlikte alabilir miyim?

Toplamda kredi sınırını aşmamak şartıylaöncelikle alt yarıyıldan alınmayan dersler olmak üzere mevcut yarıyılınızdan dersler birlikte alınabilir.

25. Hangi durumda üst yarıyıldan ders alabilirim?

Tekrar dersi olmayan (“FF” veya “Z” devamsız) ve AGNO su en az 2.50 olan ara sınıf öğrencileri (birinci sınıf öğrencileri hariç), ön şartlı olmayan veya ön şartını yerine getirdikleri üst yarıyıla ait derslerden, azami kredi sınırını aşmamak şartıyla10 krediye kadar (2008 ve daha önce girişli öğrenciler için en çok iki ders) alabilirler.

26. I. Yarıyıl sonunda AGNO değerim 2.50`nin üzerinde olduğundan bahar yarıyılı ders kaydında hem II. Yarıyıldan ve hem de III. Yarıyıldan ders alabilir miyim?

Hayır, I.sınıf öğrencileri üst yarıyıldan ders alamaz.

27. Derslere yazılma, yeni ders kaydı nasıl yapılıyor?

Yarıyıl için belirlenen ders kayıt süresinde Öğrenci otomasyon sistemine internet üzerinden bağlanılarak tahsis edilen şifre vasıtasıyla ulaşabilir ve yarıyıla ait dersler seçilebilir. Ders kaydının tamamlanmış olabilmesi için seçilen derslerin danışman tarafından onaylanması ve ders kayıt formunun öğrenci ile danışman tarafından karşılıklı imzalanması gerekmektedir.

28. Bir yarıyılda alınabilecek derslerin kredi saatleri toplamının bir üst sınırı var mıdır?

Mevcut yönetmeliğe göre bir yarıyılda alınabilecek derslerin kredi toplamı maksimum 24 dır.

29. Bu kredi sınırına Türk Dili, Yabancı dil ve Atatürk İlke ve İnkılap tarihi derslerinin kredisi dâhil mi?

Hayır, bu dersler kredi hesabında dikkate alınmaz.

30. Kayıt yenileme sırasında öncelikle alttan başarısız olunan ders mi alınmalıdır?

Evet öncelikle alt yarıyıla ait FF ve devamsız tekrar olan derslerin alınması ve daha sonra ders alma şartlarının yerine getirilmiş olduğu yarıyılın derslerinin alınması gerekmektedir.

31. AGNO`mu yükseltmek için tekrar dersim olmamasına rağmen alt yarıyıldaki dersleri tekrar alabilir miyim?

Alt yarıyıllardan daha önce almış olduğunuz derslerden kredi sınırını aşmamak şartıyla istediğiniz kadarını tekrar alabilirsiniz (eski yönetmeliğe tabi olan öğrenciler en çok iki ders alabilir). AGNO hesabında tekrarlanan dersler için öğrencinin aldığı en son not geçerlidir.

32. Ders kaydı için herhangi bir şart var mı?

Belirtilen sürelerde katkı payını/ikinci öğretim ücretini yatırmayan ve ders kaydını yaptırmayan öğrenci, o yarıyılda derslere devam edemez ve sınavlara giremez. Bu süre, 2547 sayılı Kanunda belirtilen öğrenim süresinden sayılır. Ancak, süresi içinde ders kaydını yaptıramayanlardan haklı ve geçerli mazereti olan öğrencilerin, mazeretli olarak geçen süresinin devamsızlıktan sayılması şartıyla, ders kayıtlarının yenilenmesine Mühendislik Fakültesi Yönetim Kurulu karar verir.

33. Seçmeli dersi değiştirme hakkı var mı?

Alınmış olan seçmeli dersler ders kayıtlarını takip eden ilk iki haftaiçerisinde danışman nezaretinde bırakabilirler.

34. İki hafta sonra başka bir seçmeli dersi aldım. İlk iki hafta devamsız mı sayılıyorum?

Evet.

35. A seçmeli dersinden başarısız oldum. Bu ders yerine başka bir seçmeli ders alabilir miyim?

İlk iki hafta içinde bırakılmayan seçmeli dersler zorunlu ders gibi işlem görür. Dolayısıyla aynı dersi almak zorundasınız. Ancak, başarısız olduğu seçmeli dersin ilgili müteakip yarıyılda açılmaması halinde, başka bir seçmeli ders alınabilir.

36. Öğrenci yarıyıl içinde bir dersin ne kadarına devam etmek zorundadır?

Teorik derslerin, uygulamalar, laboratuar ve benzeri çalışmaların %20`sinden fazlasına katılmayan öğrenci başarısız sayılır.


G-SINAVLAR VE DEĞERLENDİRMENİN YAPILMASI

37. Sınav sonuçlarına itiraz edilebilir mi? Nasıl?

Vize ve Final sınavlarına, fakültemiz web sitesinde bulunan “Not İtiraz Dilekçesi” doldurularak bölüm sekreterliğine notların ilan edildiği günden itibaren en fazla 5 iş günüiçerisinde itirazda bulunulabilir.

38. Kısa süreli sınavlara (Quiz) itiraz edebilir miyim?

Evet.

39. Mazeretim nedeniyle kısa süreli sınav/sınavlarına giremedim? Mazeret dilekçesi verip sınav hakkı isteyebilir miyim?

Hayır. Mazeretler ancak vize ve final sınavları için Fakülte Yönetim Kurulu onayı ile geçerli olabilir.

40. Mazeret sınavı için alınan sağlık raporu hangi durumda geçerlidir?

Her türlü rapor mazeret sınavı için geçerli sayılır.

41. Mazeret sınavı için alınan raporlar kaç gün içinde bölüm başkanlığına verilmelidir?

Mazeret beyan eden öğrenciler, mazeretlerinin bitiş tarihinden itibaren en geç 5 iş günü içinde fakültemiz web sitesinde bulunan “Mazeret Sınavı Başvuru Dilekçesi” ile başvurmak zorundadırlar.


H-BAŞARI – BAŞARISIZLIK

42. İkinci öğretim programlarında başarı sıralamasında ilk %10`a girenler ne yaparlar?

Bahar yarıyılı sınavları sonunda (yaz okulu öncesi) ikinci öğretim programında bulundukları döneme kadarki derslerden tekrar dersi olmayan ve ilk %10`a giren öğrenciler fakülte öğrenci işleri tarafından fakülte web sayfasında ilan edilir. Bu öğrenciler ikinci öğretimde devam etmelerine rağmen takip eden öğretim yılında örgün eğitim harcı öderler. Bu öğrenciler isterlerse örgün öğretime devam edip ikinci öğretim ücreti öderler.

43. DD ve DC notu başarılı bir not mudur?

DD ve DC notu ilgili dersin koşullu olarak başarıldığını (geçildiğini) gösterir.

44. Hangi durumlarda bir öğrenci akademik anlamda başarısız sayılır?

Son iki yarıyıl AGNO`sunun her ikisi de 2.00`ın altında olan öğrenci başarısız sayılır.


İ- MEZUNİYET

45. Mezun olabilme koşulları nelerdir?


İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin bir eğitim-öğretim programında almak zorunda oldukları bütün dersleri başarıyla tamamlamak ve AGNO değerinin en az 2.00 olmasını sağlamak.

46. Hangi durumda ön lisans diploması almaya hak kazanılır?

Bir lisans programının en az ilk dört yarıyılının bütün derslerinden başarılı olan öğrencilere, istemeleri halinde ön lisans diploması verilir.

47. Öğrencinin mezuniyet tarihi hangi tarihtir?

Öğrencinin mezuniyet tarihi başarılı olduğu son sınavının yapıldığı gündür.


48. Bölüm programındaki tüm dersleri aldım ve hiç FF notum yok ancak AGNO`m 2.00`ın altında. Mezun olabilir miyim?

Hayır, mezuniyet durumunda AGNO en az 2.00 olmalıdır. Dolayısıyla son 4 yarıyılda DD, DC veya CC notu aldıkları en çok 4 dersten mezuniyet AGNO barajı sınavına girmeleri gerekir.

49. Bu sınav hakları ne zaman kullanılır?

Takip eden yarıyıl başlangıcındaki ders kayıt haftasında kullanırlar.

50. Bölüm programındaki tüm dersleri almış olan ancak tek bir FF dersi olan öğrenci mezun olabilmesi için herhangi bir sınav var mı?

Mezuniyetleri için tüm derslerden başarılı olmuş ancak bir dersten sınav koşulunu yerine getirmiş yani o dersi daha önce almış ve devamsızlıktan değil de FF alarak başarısız olmuş öğrenciye, bir defaya mahsus olmak üzere tek ders sınav hakkıverilir. Devam şartının daha önce mutlaka yerine getirilmiş olması gerekliliğinin istisnası yoktur.

51. Güz yarıyılında bulunan tüm dersleri verdim, ancak bahar yarıyılında alıp da başarısız olduğum bir ders var. Bu ders için tek ders sınavına güz yarıyılı sonunda girebilir miyim?

Evet, tek ders sınavına bahar yarıyılı sonunu beklemeden güz yarıyılında girebilirsiniz.

52. Bölüm programındaki tüm dersleri aldım ancak tek bir FF dersim var. Stajımı da henüz yapmadım. Tek ders sınavına girebilir miyim?

Evet, tek ders sınavına girmek için staj yapmış olma şartı yoktur. Dolayısıyla tek ders sınavından sonra stajınızı tamamlayabilirsiniz.


L- ÇİFT ANADAL LİSANS PROGRAMLARI


53. Çift anadal programı nedir?

Anadal lisans programlarını üstün başarıyla yürüten öğrencilerin, aynı zamanda ikinci bir dalda LİSANS DİPLOMASIalmak üzere öğrenim görmelerini sağlayan programdır.

54. Bu programa herkes başvurabilir mi? Başarı koşulu nedir?

Çift anadala başvuru koşulu: Öğrencinin başvurduğu yarıyıla kadar anadal lisans programında aldığı tüm dersleri başarıyla tamamlamış olması, son AGNO`sunun en az 2.80 olması, anadal lisans programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst %20`de bulunması ve başvurusunun ilgili bölüm tarafından uygun görülmesi gerekir.

55. Bu programa hangi yarıyıllarda başvuru yapılabilir?

Öğrenci çift anadal programına, en erken 3. ve en geç 5. yarıyıl başında başvurabilir.

56. Çift anadal programında derslerin tümünü mü almak gerekiyor?

Bölümlerce ortak sayılan dersler hariç tüm dersleri almak gerekir.

57. Bu programa ait derslere nasıl kayıt yaptırabilirim?

Ders kaydı anadal ders kaydı ile aynı olup, bölümlerin çift anadal program danışmanlarınca yapılmaktadır. Birbirlerinin yerine saydırmayı düşündüğünüz derslerin aynı dönemde alınıyor olması durumunda her iki program (anadal ve çift anadal) ders kaydında da göstermeyi ihmal etmeyiniz. Bu konu ders saydırma için mutlak şartlardan biridir.

58. Ana dalda daha önce aldığım dersleri çift anadal programına nasıl saydırabilirim/muaf olabilirim ?

Daha önce aldığınız dersler için çift anadal programına kayıt yaptırdığınız yarıyılın ilk iki haftası, programın devamında alacağınız dersler için ise dersi aldığınız dönemin başındaki ilk iki hafta (yerine saydıracağınız ders daha sonraki yarıyıllarda olsa dahi) mutlaka başvuru yapmanız gerekir. Bunun dışındaki başvurular kabul edilmez.

59. Çift anadal lisans programındaki başarısızlık, kayıtlı olunan ana lisans programındaki başarıyı etkiler mi?

Hayır etkilemez. Tamamen ayrı kayıt dosyası düzenlenir.

60. Kayıtlı olunan ana lisans programındaki başarı düzeyi, çift anadal lisans programını etkiler mi?

2010-2011 öğretim yılından itibaren çift anadal programına kayıt yaptırmış olan öğrenciler hariç, anadal programında AGNO su 2.00`nin altına düştüğünde çift anadal programından kayıtları silinir.

61. Hangi durumlarda çift anadal programından öğrencinin kaydı silinir?

Çift anadal programında, izin almadan iki yarıyıl üst üste ders almayan öğrencinin çift anadal programından kaydı silinir. Ayrıca, 2010-2011 yılından itibaren çift anadal programına kayıt yaptıran öğrencilerin çift anadal programından mezun olabilmesi için eş değer olarak kabul edilen derslerden alınan notlar da dahil edilerek elde edilen AGNO’sunun en az 2.80 olması gerekir. Buna ilaveten tüm çift anadal öğrenimi süresince öğrencinin çift anadal programındaki AGNO’su bir defaya mahsus olmak üzere 2,50’ye kadar düşebilir. Çift anadal programındaki AGNO’su iki kez 2.50’nin altına düşen öğrencinin ikinci anadal diploma programından (ÇAP) kaydı silinir.

62. Kendi isteğimle çift anadal programından ayrılabilir miyim?

Evet. Ancak daha sonra tekrar aynı programa geri dönemezsiniz yaptıramazsınız.

63. Ana dal programında kayıt dondurdum, çift andal derslerine devam edebilir miyim?

Hayır. Anadal programında kayıt donduran bir öğrenci çift anadal programında da kayıt dondurmuş sayılır.

64. Çift anadal programından mezun olan öğrenciler hangi belgeleri alırlar?

Anadal programından mezun olan ve çift anadal programını en az 2.00 (2010-2011 den itibaren kayıt yaptıranlar için en az 2.80) AGNO ile tamamlayan öğrenciye ikinci anadal lisans diploması verilir.

65. Çift anadal lisans programı ana lisans programından önce bitirilirse, diploma alınabilir mi?

Çift anadal programından mezuniyet hakkını elde eden öğrenciye, anadal programından mezuniyet hakkını elde etmeden çift anadal programının lisans diploması verilmez.

66. Kayıtlı olunan ana lisans programından mezun olunduğu halde çift anadal lisans programı bitirilmediyse ne olur?

Çift anadal programını bitiremeyen öğrencilere bu programı tamamlamak için en fazla iki yarıyıl ek süre tanınır. Bu ek süre, Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile uzatılabilir. Ancak 2010-2011 yılından itibaren kayıt yaptıran çift anadal programı öğrencileri için toplam süre ilgili yeni yönetmelik gereği anadal programını tamamladıktan sonra en fazla iki yarıyıldır. Bu süre uzatılamaz.

67. Çift anadal lisans programı için katkı payı ödemek gerekir mi?

Anadal programına devam eden öğrenciler çift anadal programı için katkı payı ödemezler. Ancak, anadal programından mezun olduktan sonra ek süre boyunca çift anadal yaptıkları bölüme ait öğrenci katkı payını, lisans programında geçirdikleri toplam yarıyıl sayısı göz önüne alınarak ödemeye devam ederler.


M. YANDAL LİSANS PROGRAMLARI

68. Yandal lisans programı nedir?

Anadal lisans programlarını başarıyla yürüten öğrencilerin ilgi duydukları başka bir dalda bilgilenmelerini sağlamaktır.

69. Bu programa herkes başvurabilir mi? Başarı koşulu nedir?

Yandal programına başvurabilmesi için başvuru sırasındaki AGNO` sunun en az 2.50 olması, aldığı tüm kredili dersleri başarıyla tamamlamış olması ve başvurunun ilgili bölüm tarafından uygun görülmesi gerekir.

70. Bu programa hangi yarıyıllarda başvuru yapılabilir?

Öğrenci yandal programına, en erken 3. ve en geç 6. yarıyılının başında başvurabilir.

71. Yandal da derslerin tümünü mü almak gerekiyor?

Hayır. Bölümlerce belirlenmiş yandal derslerini almak gerekiyor.

72. Bu programa ait derslere nasıl kayıt yaptırabilirim?

Ders kaydı anadal ders kaydı ile aynı olup, bölümlerin yandal program danışmanlarınca yapılmaktadır. Birbirlerinin yerine saydırmayı düşündüğünüz derslerin aynı dönemde alınıyor olması durumunda her iki program (anadal ve yandal) ders kaydında da göstermeyi ihmal etmeyiniz. Bu konu ders saydırma için mutlak şartlardan biridir.

73. Ana dalda daha önce aldığım dersleri yandal programına nasıl saydırabilirim/muaf olabilirim ?

Yandal programında ders saydırma işlemi yoktur.

74. Yandal lisans programındaki başarısızlık, kayıtlı olunan ana lisans programındaki başarıyı etkiler mi?

Hayır etkilemez.

75. Kayıtlı olunan ana lisans programındaki başarı düzeyi, yandal lisans programını etkiler mi?

Anadal programında AGNO` su 2.00` nin altına düşen öğrenci izleyen yarıyılda yandal programından ders alamaz. 2010-2011 yılından itibaren kayıt yaptıran öğrenciler için bu değer 2.30 olup, anadal AGNO sunu bu değerin altına düşüren öğrencinin yandal programından kaydı silinir.

76. Hangi durumda Yandal programından öğrencinin ilişiği kesilir?

Yandal programında, izin almadan iki yarıyıl üs tüste ders almayan öğrencinin yandal programından kaydı silinir. Ayrıca 2010-2011 yılından itibaren yandal programına kayıt yaptıran öğrencilerin yandal programına devam edebilmesi için öğrencinin anadal programındaki AGNO’ sunun en az 2.30 olması şarttır. Bu şartı sağlayamayan öğrencinin yandal programından kaydı silinir.

77.
Kendi isteğimle yandal programından ayrılabilir miyim?

Evet. Ancak daha sonra tekrar aynı programa geri dönemezsiniz.

78.
Ana dal programında kayıt dondurdum, yandal derslerine devam edebilir miyim?

Hayır. Anadal programında kayıt donduran bir öğrenci yandal programında da kayıt dondurmuş sayılır.

79. Yandal programından mezun olan öğrenciler hangi belgeyi alırlar?

Anadal programından mezuniyet hakkını elde eden ve yandal programını en az 2.00 ortalamayla tamamlayan öğrenciye yandal sertifikası verilir. Bu belge diploma yerine geçmez.

80. Kayıtlı olunan ana lisans programından mezun olunduğu halde yandal lisans programı bitirilmediyse ne olur?

yandal programını bitiremeyen öğrencilere bu programı tamamlamak için en fazla bir öğretim yarıyılı süre tanınır. Bu süre, Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile uzatılabilir. Ancak 2010-2011 yılından itibaren kayıt yaptıran yandal programı öğrencileri için toplam süre ilgili yeni yönetmelik gereği anadal programını tamamladıktan sonra en fazla bir yarıyıldır. Bu süre uzatılamaz.

81. Yandal lisans programı için katkı payı ödemek gerekir mi?

Anadal programına devam eden öğrenciler yandal programı için katkı payı ödemezler. Ancak, anadal programından mezun olduktan sonra ek süre boyunca yandal yaptıkları bölüme ait öğrenci katkı payını, lisans programında geçirdikleri toplam yarıyıl sayısı göz önüne alınarak ödemeye devam ederler.


N. YAZ ÖĞRETİMİ (YAZ OKULU)

82. Yaz okulu nedir?

Yaz tatili ayları içerisinde uygulanan ve üniversite eğitim öğretim olanaklarının yaz aylarında da değerlendirerek eğitim öğretim kapasitesini ve verimliliği arttırmayı amaçlayan; düşük AGNO`lu öğrencilere AGNO`sunu yükseltmelerine, herhangi bir dersten kalan öğrencilere yaz okulunda bu dersleri alabilmelerine, başarılı öğrencilerin daha kısa sürede mezun olabilmelerine olanak veren Yandal ve Çift Anadal Programlarına kayıtlı öğrencilere bu programı izlemede kolaylık sağlayan ek bir eğitim öğretim programıdır.

83. Yaz okulu bahar ve güz yarıyıllarından ayrı bir yarıyıl mıdır?

Aynı öğretim yılına ait üçüncü bir yarıyıl değildir. Tamamlayıcı ek bir programdır.

84. Yaz okulu süresi ne kadardır?

Yaz okulunun süresi 7 haftadır. Ancak yaz okulunda açılan her ders için normal yarıyılda yapılan toplam ders saati kadar ders yapılır.

85. Yaz okuluna nasıl başvurulur?

Yaz okulunda açılacak dersler en geç bahar yarıyılı sınav sonuçlarının ilanını izleyen hafta içinde ilgili birimlerde ilan edilir. Öğrenciler Yaz Okulu Akademik Takviminde belirtilen tarihler içerisinde bu derslere kayıt yaptırırlar.

86. Yaz okulunda hangi dersleri alabilirim?

Ders alma şartları güz ve bahar dönemlerindeki şartlarla aynıdır. Yaz okulunda öğrenciler, AGNO ile ilgili kriterleri sağlaması durumunda (Bkz. Madde 25) alt yarıyıllara ait hiç almadığı, alıp da sınavına girme hakkı elde edemediği, alıp da başarısız kaldığı veya ağırlıklı genel not ortalamasını yükseltmek amacı ile almak istediği dersleri ya da şartlarını sağlaması durumunda yönetmeliğin izin verdiği sayıda üst yarıyıl derslerini alabilir. Yan Dal veya Çift Anadal programına ait dersler yaz okulunda tamamlanabilir.

87. Yaz okulunda kaç ders alabilirim?

Alacağınız derslerin kredisi toplamı 12 krediyi geçemez. Ancak mezuniyetinize tek ders kalıyorsa bu kredi üst sınırına ilaveten o dersi de alabilirsiniz.

88. Yaz okulunda derse devam mecburiyeti var mı?

Evet, normal yarıyıl için geçerli olan %80 devam yaz okulunda da geçerlidir. Ayrıca yaz okulu kuralları ayrı bir program olmayıp yönetmelikler aynen geçerlidir.

89. Yaz okulunda alınmak istenilen ders, başka üniversitelerden alınabilir mi?

Evet, Bölüm Başkanlığı ve Fakülte Yönetim Kurulu onayı ile alınabilir, ancak yaz okulu sonunda diğer üniversitelerden alınmış olan dersten CC ve üzeri olan not öğrencinin transkriptine muaf “M” olarak işlenir.

90. Yaz okulunda bir ders kaç kişiyle açılmaktadır?

Yaz okulunda bir dersin açılabilmesi için o derse kayıtlı öğrenci sayısı en az 25 olmalıdır. Ancak Yönetim Kurulu kararı ile daha az sayıdaki öğrenciler için de ders açılabilir.

91. Yaz okulunda üstten ders alınabilir mi? Şartları nelerdir?

AGNO`su 2.50 ve üzeri olan öğrenciler üst yarıyıllara ait dersleri de yönetmeliklerde belirlenen sayıda yaz okulunda alabilirler.

92. Yaz okulunda aldığım derslerin notları AGNO`yu nasıl etkiliyor?

Yaz okulu sonunda hesaplanan ağırlıklı genel not ortalaması (AGNO), öğrencinin yaz okuluna başlamadan önceki (bahar yarıyılı) AGNO’ sunun yerine geçer. Yani hangi dönem dersini alırsanız alın geçmiş dönem AGNO değeriniz değişmez, sadece son AGNO değeriniz değişecektir.

93. Dikey geçiş hazırlık programı öğrencileri yaz öğretiminde ders alabilirler mi?

Evet, DGS hazırlık programlarının 2. yarıyılından itibaren yaz okulundan faydalanabilirler.

94. Yaz okulunda giremediğim sınavlar için mazeret sınavı hakkım varmı?

Hayır. Yaz okulunda mazeret sınavı ya da ek sınav hakkı yoktur.


O. EĞİTİM-ÖĞRETİM SÜRESİ ve EK SÜRELER


95. Mezun olabilmek için tanınan azami süre ne kadardır?

Lisans düzeyinde öğrenim yapan öğrencilere bu öğrenimlerini tamamlamak için tanınan azami süre yedi yıldır.

96. Yedi yıl sonunda mezun olabilmek için gerekli şartları yerine getiremeyen bir öğrencinin ne tür hakları vardır?

Yönetmelik çerçevesinde verilen haklar, öğrencinin lisans programında hiç almadığı ve/veya başarısız olduğu ders sayısına göre farklılık göstermektedir.

a. Mezuniyet için hiç alınamayan/devamsız kalınan ders sayısı 5`ten fazla olanlar:

Sınav ve devam hakkı verilmez.

b. Mezuniyet için hiç alınamayan ve/veya alınıp başarısız olunan 4-5 dersi kalanlar:

Daha önceden ek sınav haklarını kullanmış iseler 3 yarıyıl, kullanmamış iseler 4 yarıyıl, başarısız oldukları derslerden açılacak sınavlara girme hakkı ve alamadıkları/devamsız kaldıkları derslere devam (kayıt) hakkı verilir.

c. Mezuniyet için hiç alınamayan ve/veya alınıp başarısız olunan 3 veya daha az dersi kalanlar: Başarısız oldukları dersler için sınırsız olarak sınavlara girme hakkı ve alamadıkları/devamsız kaldıkları derslere de devam hakkı verilir.

d. Mezuniyet için kalan ders sayısı 5`ten fazla olan; ancak daha önce hiç alınamayan ders sayısı 5 veya daha az olanlar:

Başarısız oldukları dersler için iki sınav hakkı verilir. Sınavlar sonunda 4-5 dersi kalanlara başarısız oldukları dersler için 3 yarıyıl süreyle açılacak sınavlara girme hakkı ve alamadıkları/devamsız kaldıkları dersler için 3 yarıyıl süreyle devam hakkı verilir. Sınavlar sonunda mezuniyet için 1-3 dersi kalanlara; başarısız oldukları dersler için sınırsız süre ile açılacak sınavlara girme hakkı, alamadıkları/devamsız kaldıkları dersler için sınırsız süre ile devam hakkı verilir.