Güzel Sanatlar Fakültesi

SINAV JÜRİ DİLEKÇESİ

 
 
 
 
 
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA
 
 
            01 Haziran 2012 tarihinde 28310 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 29.05.2012 tarih ve 2012/1 numaralı “Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı”nın 23’üncü maddesi uyarınca “Doçentlik Sınav Jüri Üyeleri ile Yardımcı Doçent , Doçent ve Profesör Atama Jürilerinde Görev Alan Öğretim Üyelerine Ödenecek Ücrete İlişkin Usul ve Esaslar” gereğince adıma tahakkuk eden ve aşağıda tabloda belirtilen tarihlerde görevlendirildiğim jüri üyeliklerine ilişkin ödemenin aşağıda belirtilen banka hesabıma aktarılmasını,
            2013 mali yılı içerisinde görev aldığım Yardımcı Doçent, Doçent ve Profesör Atama Jürilerinde Görev Alan Öğretim Üyelerine Ödenecek Ücrete İlişkin Usul ve Esaslar kapsamına giren jüri üyeliği sayısının Üniversitelerarası Kuruldan almış olduğum doçentlik jüri üyeliği de dahil 6(altı)’yı geçmediğini, aksi durumda doğabilecek tüm hukuki sorumluluğu kabul ve beyan ediyorum.
            Gereğini bilgilerinize arz ederim.
 
 
 
 
                                                                                                                                  …./…./…
 
Adı ve Soyadı
 
TC Kimlik Numarası
 
Ünvanı
 
Çalıştığı Kurum
 
Bölümü
 
Anabilim Dalı
 
Banka Adı/Şubesi veya Kodu
 
IBAN Numarası
 
Cep Telefonu
 
Toplam Vergi Matrahı
 
E-Mail
 
 
 
Sıra No
Görevlendirildiği Tarih
Rapor Düzenlenenin
Adı Soyadı
Raporun Düzenlendiği Tarih
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA
 
 
            01 Haziran 2012 tarihinde 28310 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 29.05.2012 tarih ve 2012/1 numaralı “Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı”nın 23’üncü maddesi uyarınca “Doçentlik Sınav Jüri Üyeleri ile Yardımcı Doçent , Doçent ve Profesör Atama Jürilerinde Görev Alan Öğretim Üyelerine Ödenecek Ücrete İlişkin Usul ve Esaslar” gereğince adıma tahakkuk eden ve aşağıda tabloda belirtilen tarihlerde görevlendirildiğim jüri üyeliklerine ilişkin ödemenin aşağıda belirtilen banka hesabıma aktarılmasını,
            2013 mali yılı içerisinde görev aldığım Yardımcı Doçent, Doçent ve Profesör Atama Jürilerinde Görev Alan Öğretim Üyelerine Ödenecek Ücrete İlişkin Usul ve Esaslar kapsamına giren jüri üyeliği sayısının Üniversitelerarası Kuruldan almış olduğum doçentlik jüri üyeliği de dahil 6(altı)’yı geçmediğini, aksi durumda doğabilecek tüm hukuki sorumluluğu kabul ve beyan ediyorum.
            Gereğini bilgilerinize arz ederim.
 
 
 
 
                                                                                                                                  …./…./…
 
Adı ve Soyadı
 
TC Kimlik Numarası
 
Ünvanı
 
Çalıştığı Kurum
 
Bölümü
 
Anabilim Dalı
 
Banka Adı/Şubesi veya Kodu
 
IBAN Numarası
 
Cep Telefonu
 
Toplam Vergi Matrahı
 
E-Mail
 
 
 
Sıra No
Görevlendirildiği Tarih
Rapor Düzenlenenin
Adı Soyadı
Raporun Düzenlendiği Tarih