Sivil Savunma Uzmanlığı

SİVİL SAVUNMA PLANİ ODENEK

                                                                                               VI. BÖLÜM

       I.Ödenek Durumları

 

I. Ödenek Durumları :                                                                    Yılı:                                                     Lira:

 

1.Müessesenin ayrı ayrı idare ve şahısları

ait üniteler halinde ise her ünitenin cari

yıl bütçesine veya programına koydukları

 veya aldıkları ödenek (para )  miktarı

 

2.Gelecek seneler için konulması veya

 istenilmesi düşünülen para miktarı

 

 

 

 

 

NOT: Kurumumuza Sivil Savunma ile ilgili herhangi bir ödenek yapılmamaktadır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malzeme Veya İşin Tahmini Tutarı En Çok Beş Yıla Bölünmüş Olarak Her Yıl Yapılabilecek Harcama

III. Sivil Savunma  Servisleri araç,

Gereç ve teçhizat     :    

 

1.Kontrol Merkezi ve Karargâh Servisi noksan malzemelerinin ikmali

 

Yıl       Nev’i                                                  Miktarı           (2014)Yılı          (2015)Yılı        (2016)Yılı       (2017)Yılı     (2018)Yılı

 

4          Radyo                                                

4          Dozimetre Sarj Aleti                            

4          Kimyasal Gazları Teşhis Kiti                

4          Saat (Takım)                                       

4          Harita ve Planlar                                 

4          Arazi Otomobili,Motosiklet                   

Veya Bisiklet                                      

4          Gaz Dedektörü(Takım)            

                                     Toplam=

 

2. Emniyet Kılavuz servisi noksan malzemelerinin ikmali

 

Yıl       Nev’i                                                  Miktarı           (2014)Yılı          (2015)Yılı        (2016)Yılı       (2017)Yılı     (2018)Yılı

 

4          Bel Kemeri                                         

4          Dozimetre                                           

4          Cep Düdüğü                                        

4          İp veya Şerit                                       

4          İşaret Levhası                                     

4          Gaz Dedektörü(Takım)            

 

                                                  Toplam=TL

              

 

 

 

3.İtfaiye servisi noksan malzemelerinin ikmali

 

Yıl       Nev’i                                                  Miktarı           (2014)Yılı          (2015)Yılı        (2016)Yılı       (2017)Yılı     (2018)Yılı

4          İtfaiye iş Elbisesi                                 

4          Lastik Çizme                                       

4          İtfaiye Bel Kemeri                              

4          Cankurtarma İpi                                  

4          Hortum                                   

4          Bel Baltası                                          

4          Maske                                                

4          Elektrik El Feneri                                

4          Çelik Başlık                                        

4          Kol Bağı                                             

4          Harp Paketi                                        

4          El Tulumbası(Komple)             

4          Hortum(Som)                                      

4          Lons                                                   

4          Su Kovası                                           

4          Testere                                               

4          Pens                                                   

4          Balta                                                  

4          Kazma                                               

4          Kürek                                                 

4          Balyoz                                                

4          Kemer                                                

4          Halat(Kancalı)                                    

4          Su Anahtarı                                        

4          Hafif motopomp                                  

4          Geçme merdiven                                 

4          İlkyardım Torbası                                

4          Dozimetre                                           

4          Kanca                                                

4          Deve Boynu                                                                               Toplam=TL

 

 

 

4. Kurtarma servisi noksan malzemelerinin ikmali

 

Yıl       Nev’i                                                  Miktarı           (2014)Yılı          (2015)Yılı        (2016)Yılı       (2017)Yılı     (2018)Yılı

4          İş Elbisesi                                                       

4          Baltalı Kazma                                                 

4          İzci İpi (5 metrelik)                                          

4          İzci Çakısı(sırım veya kordonlu)            

4          Çift Kauçuk Eldiven                                        

4          Malzeme Torbası(Komple                               

4          İlkyardım Çantası(komple)                               

4          Arka Çantası (Komple)                                   

4          Elektrikli El Çantası                                         

4          Matara                                                           

4          Portatif Çadır(Yağmurluk olacak şekilde)         

4          Çelik Başlık                                                    

Bir ekip için (Geçme Merdiven iki parçalı)        

4          Varyoz(3 Kg.lık)                                             

4          Saplı kürek                                                     

4          Dozimetre                                                      

4          Sırt Levhası                                                    

4          Hidrolik Kriko(Komple ve sandıklı)                   

4          Çekme ve kaldırım makinesı                            

4          Çift Enkaz Eldiveni                                          

4          Halat(30 m)                                                    

4          Tornavida(30 cm)                                           

4          Pense                                                             

4          İngiliz Anahtarı                                                

4          Lastik Eldiven                                                 

4          Küskü (saplı)                                                  

4          Küskü demiri(1 m)                                          

4          Çelik halat(5 metrelik 1 ucu halkalı)                  

4          Keski(30 cm)                                                  

4          Mafsallı pense                                                             

4          Çivi  tor. (4 kg muhtelif çivi)                            

4          Dinleme aleti(yeteri kadar)                              

4          Çengelli makara(palangalı)                               

                                       Toplam=TL

 

 5. İlkyardım servisi noksan malzemelerinin ikmali

 

Yıl       Nev’i                                                  Miktarı           (2014)Yılı          (2015)Yılı        (2016)Yılı       (2017)Yılı     (2018)Yılı

4          İlkyardım Çantası(Komple)                  

4          Çelik Başlık                                        

4          Harp Paketi                                        

4          Gaz maskesi                                       

4          Ekmek Torbası                                    

4          Matara                                               

4          Elektrikli el Feneri                               

4          Portatif Çadır                                      

4          (Yağmurluk olacak şekilde)

bir ekip için

            Halat(12 metrelik)                               

4          İlkyardım çantası(komple)                    

4          Dozimetre                                           

 

       Toplam=TL

             

 

 

 

                                                                                             

6. Sosyal yardım  servisi noksan malzemelerinin ikmali

 

Yıl       Nev’i                                                  Miktarı           (2014)Yılı          (2015)Yılı        (2016)Yılı       (2017)Yılı     (2018)Yılı

4          İlkyardım çantası (komple)                       

4          İzole edilmiş su kabı                                 

4          Megafon                                                 

4          Dozimetre                                               

                           

Toplam=TL