Personel Daire Başkanlığı

SOSYAL HİZMETLER KANUNU (2828 S.K.) KAPSAMINDA ÜNİVERSİTEMİZE YERLEŞEN ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER

Doldurulması gereken belgeler sayfanın alt kısmında mevcuttur.

1. Atama Başvuru Formunun Doldurulması. (Bu form bilgisayar ortamında doldurulmalıdır. Adres bölümüne halen ikamet edilen adres bilgileri yazılmalı ve gereksiz kısaltmalar yapılmamalıdır.)

2. 1 adet nüfus cüzdan fotokopisi

3. Adli Sicil Kaydı (www.turkiye.gov.tr adresinden temin edilebilir.)

4. Tam teşekküllü devlet hastanesinden alınan sağlık raporu (Heyet raporu)

5. Askerlik Durum Belgesi (www.turkiye.gov.tr adresinden temin edilebilir.)

6. Diploma/Mezuniyet Belgesinin fotokopisi (Aslı adayın yanında olmak kaydıyla). Öğrenci olan adayların öğrenci belgesi ile beraber onaylı diploma örneğini getirmeleri gerekmektedir.

7. 2 (iki) adet renkli fotoğraf. (Fotoğraflardan bir tanesi Atama Başvuru Formuna yapıştırılacaktır.)

8. Yerleştirildiğine dair internet çıktısı.

9. Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi.

10. Mal Bildirim Formunun doldurulması. (Arkalı-önlü doldurulacak. İmza atılacak. Sicil No kısmı boş bırakılacak.)

11. Herhangi bir kamu kurumunda kadrolu olarak çalışırken çeşitli nedenlerle ilişiği kesilenlerin (istifa, müstafi vb.), son ayrıldıkları Kurumdan hizmet belgesi alarak Kurumumuza istenilen evraklarla birlikte teslim etmeleri gerekmektedir.

SON BAŞVURU TARİHİ : 23.01.2020

Not: Müracaatlar şahsen yapılmalıdır.