Moleküler Biyoloji ve Genetik

STAJ

Fen Fakültesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, 2019-2020 Eğitim ve Öğretim Dönemi Staj Komisyonu

 Prof. Dr. Mesut TAŞKIN
(Başkan)
 Dr. Öğr. Üyesi Yağmur ÜNVER (Üye)  
 Arş. Gör. Sümeyye AKBULUT (Üye)
 
1-Staj Genel Esasları
2-Atatürk Üniversitesi Staj Uygulama Esasları
3-Gerekli Belgeler
4-Staj Başvuru Dilekçesi
5-Staj Formu
6-Staj Sunumu Hazırlama Esasları