Moleküler Biyoloji ve Genetik

STAJ

Fen Fakültesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, 2013-2014 Eğitim ve Öğretim Dönemi Staj Komisyonu

Doç. Dr. Hakan AŞKIN (Başkan)
Doç. Dr. Melda ŞİŞECİOĞLU (Üye) 
Arş. Gör. Melike YILDIZ (Üye)
 
1-Staj Genel Esasları
2-Atatürk Üniversitesi Staj Uygulama Esasları
3-Staj Takvmi
4-Gerekli Belgeler
5-Staj Başvuru Dilekçesi
6-Staj Formu
7-Staj Sunumu Hazırlama Esasları