Horasan Meslek Yüksekokulu

STAJ UYGULAMASI HAKKINDA

Üniversitemiz Senatosunun 05.06.2020 tarih ve 13 sayılı oturumunda alınan 83 sayılı kararı gereği; staj işlemlerinin uzaktan eğitim yolu ile ilgili birimlerin sorumluluk ve denetiminde yürütülmesine karar verilmiştir. Bu karar gereği, okulumuzda staj işlerinin yürütülmesinde aşağıdaki yöntem ve süreç takip edilecektir:

1- Uzaktan eğitimle staj işlemi sadece mezun durumundaki öğrencilere uygulanacaktır. Mezun durumunda öğrenciden kastedilen, alttan dersi olmayan veya yaz okulunda en fazla 13 kredilik/20 AKTS’lik ders alması durumunda tüm derslerini geçmiş olabilecek öğrencilerdir.

2- 2017 ve sonrası girişli öğrenciler zorunlu stajlarını yaptıktan ve başarılı olduktan sonra tek ders sınavına alınacaklardır.

3- Uzaktan staj uygulamasının ödev, proje vb. yöntemle yapılmasının kararı ilgili bölüm staj komisyonlarına aittir. Seçilen yöntem danışman hocalar tarafından öğrencilere en geç 22 Haziran  2020 tarihinde duyurulacaktır.

4- 30 iş günü stajları için staj başlangıç  tarihi 22 Haziran 2020 Pazartesi, bitiş tarihi 27 Temmuz 2020 Pazartesi’dir. (Cumartesi günleri dahil 15 Temmuz 2020 resmi tatil hariç)

5- Staj yapacak öğrenciler için bir dilekçe örneği okulumuz web sayfasına konulacak, öğrenciler bu dilekçeleri doldurup imzalı hallerini hem danışman hocaların e-posta adreslerine hem de okulumuz e-posta adresi hmyo@atauni.edu.tr’ne e-posta adresine en geç 22 Haziran 2020 tarihine kadar ulaştırılması gerekmektedir. Evrağın asıllarını ise staj dosyasıyla birlikte okulumuza elden veya posta adresine en geç 15 Ağustos 2020 Cuma gününe kadar ulaştıracaklardır.

6- Staj defterlerinin örneği okulumuz web sayfasında yer almaktadır. Öğrenciler stajla ilgili bilgileri bu defterlere yazacaklar ve stajlarının bitiminde defterlerin yazılı ve imzalı hallerini hem dijital ortamda (e-posta yoluyla) hem asıllarını posta yoluyla okulumuz adresine göndereceklerdir.

7- 30 (Otuz) iş günü zorunlu stajını Yüksekokulumuzun belirlediği ilkeler çerçevesinde yapmak için 22.06.2020 tarihine kadar dilekçe göndermeyen öğrenciler staj yapamayacaklardır.

8- Birimize Staj başvuru dilekçesi gönderen öğrencilere teyit için e-posta ile geri dönüş yapılacaktır. Geri dönüş almayan öğrencilerin başvuruları birimize ulaşmamış olarak işlem yapılacaktır.


Paylaş Paylaş Paylaş