Bilgi Rehberleri

Özel Yetenek Sınavı

TAKVİM & BAŞVURU

BİRİM ADI

ÖN BAŞVURU

BAŞVURU 
 TARİHLERİ

BAŞVURU ONAY TARİHLERİ

SINAV 
 TARİHLERİ

Güzel Sanatlar Fakültesi

Online Başvuru

Müzik Bilimleri

24 - 30 Ağustos

24 - 30 Ağustos

31 Ağustos

01 Eylül

Sahne Sanatları

24 - 30 Ağustos

24 - 30 Ağustos

31 Ağustos

01 Eylül

Plastik Sanatlar

24 Ağustos

01 Eylül

24 Ağustos

01 Eylül

02 Eylül

03 Eylül

Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi

Online Başvuru

Beden

Eğitimi

17 - 26 Ağustos

27 - 31 Ağustos

02 – 03  

Eylül

Müzik

Eğitimi

03 - 04

Eylül

Resim İş Eğitimi

04 Eylül

Spor Bilimleri Fakültesi

Online Başvuru 

Tüm Programlar

10 - 23 Ağustos


Engelli Adaylar

25 Ağustos

24 - 25 Ağustos


Engelli Adaylar

25 Ağustos

26 - 30

Ağustos

Türk Musikisi Devlet Konservatuarı

Online Başvuru

Tüm Programlar

17 -31 Ağustos

--------------

01 -02

Eylül


Notlar

1- Özel yetenek programlarına başvuru ve sınav takvimi, Üniversitemiz Senatosunun 24.05.2019 tarihinde yapılan 8 inci oturumunda alınan 71 sayılı karara göre belirlenmiştir.

2- Özel yetenek sınav sonuçları, bu bilgi rehberinde yer alan SONUÇLAR sayfasında yayımlanacaktır.

3- Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıt işlemleri daha sonra ilan edilecek tarihler arasında Öğrenci  İşleri Daire Başkanlığında yapılacaktır.