Hastane English Ana Sayfa İletişim ÜBYS ÖBS ePosta Portal Personel Öğrenci Görevli X
Fakülteler Enstitüler Meslek Yüksekokulları Yüksekokul / Konservatuvar Araştırma Merkezleri Kütüphane
Üniversitemiz Yönetim Birimler Öğrenciler Bağlantılar Açıköğretim Kütüphane

Bilgi Rehberleri

Takvim & Başvuru

BİRİM ADI

ÖN BAŞVURU

BAŞVURU 
 TARİHLERİ

BAŞVURU ONAY TARİHLERİ

SINAV 
 TARİHLERİ

Güzel Sanatlar Fakültesi

Online Başvuru

22 Temmuz

02 AğustosYeni Sınav
26  Ağustos
08 Eylül

22 Temmuz

02 Ağustos09 - 10 Eylül

07 - 09 Ağustos 


Plastik Sanatlar
05 - 09 Ağustos
Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi

Online Başvuru

22 Temmuz

02 Ağustos

29 Temmuz

02 Ağustos

Beden Eğitimi

05 - 06 Ağustos


Müzik Eğitimi
05 - 06 Ağustos

Resim İş Eğitimi
Sınav : 05 Ağustos
Mülakat : 06 Ağst.

Türk Musikisi Devlet Konservatuarı

Online Başvuru

22 Temmuz

02 Ağustos

--------------

06 - 07 Ağustos

Spor Bilimleri Fakültesi

Online Başvuru 

22 Temmuz

02 Ağustos

01 - 02 Ağustos

Engelli Adaylar
02 Ağustos

05 - 09 Ağustos

Notlar :

1- Özel yetenek programlarına başvuru ve sınav takvimi, Üniversitemiz Senatosunun 24.05.2019 tarihinde yapılan 8 inci oturumunda alınan 71 sayılı karara göre belirlenmiştir.

2- Özel yetenek sınav sonuçları, bu bilgi rehberinde yer alan SONUÇLAR sayfasında yayımlanacaktır.

3- Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıt işlemleri daha sonra ilan edilecek tarihler arasında Öğrenci  İşleri Daire Başkanlığında yapılacaktır.