Cerrahi Anabilim Dalı

Projeler

TAMAMLANMIŞ PROJELER

Mürekkep Balığı Kemiğinin Kemik Grefti Olarak Fizyolojik ve Biyomekanik Değeri. Atatürk Üniversitesi Araştırma Fonu, 2002.

Sepia officinalis kemiğinin koyunlarda kemik grefti olarak fizyolojik ve biyomekanik değeri. Atatürk Üniversitesi Araştırma Fonu, 2003.

Köpeklerde laparoskopik cerrahi ile vesica fella ekstirpasyonu. Atatürk Üniversitesi Araştırma Fonu, 2004.

Köpeklerde laparoskopik cerrahi ile prostat damarlarının ligasyonu. Atatürk Üniversitesi Araştırma Fonu, 2004.

Köpeklerde endoskopi ile dış kulak yolu hastalıklarının tanı ve sağaltımı. Atatürk Üniversitesi Araştırma Fonu, 2005.

Erzurum yöresindeki yüksek süt verimli sığırlarda gebelik öncesi, gebeliğin son dönemi ve doğum sonrası abomazumun ultrasonografik muayenesi. Atatürk Üniversitesi Araştırma Fonu, 2002.

Morkaraman Koyunların Tibia Modelinde İlizarov’un Sirküler Eksternal Fikzasyon Sisteminin Kullanılmasında Transkortikal Tellerin Uygulanması İçin Bir Atlas. Atatürk Üniversitesi Araştırma Fonu, 2002

Tavşanların Metalik İmplant Çevresi Dokularının Apoptozisinde Bazı Enzimatik Aktiviteler Üzerine Usnik Asidin Etkisinin Araştırılması. Atatürk Üniversitesi Araştırma Fonu 2003.

Deneysel Olarak Ülser Oluşturulan Ratlarda Usnea Longissima’dan Elde Edilen Ekstrelerin Antioksidant Sistem Üzerine Etkisi - Atatürk Üniversitesi Araştırma Fonu 2003.

Farklı Dehorning yöntemlerinin Kortisol seviyesi üzerine olan etkisi Atatürk Üniversitesi Araştırma Fonu