Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı

Projeler

TAMAMLANMIŞ PROJELER

Atatürk Üniversitesi Süt Sığırcılığı Ünitesinin Modernizasyonu, DPT Projesi.

Formaldehit ile İşlem Görmüş Soya Fasülyesi küspesinin Rumende Korunmuş Protein Miktarı ve İnce Barsaklarda Amino Asit Emilimi Üzerine Etkisi. TÜBİTAK Projesi.

Yumurta Tavuğu Rasyonlarına Farklı Seviyelerde Kanola Yağı İlavesinin Yumurta Verimi, Yumurta Kalitesi, Yumurta ve Kas

Dokusunda Lipid Kompozisyonu Üzerine Etkisi. Atatürk Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi.

Yumurta Tavuğu Rasyonlarına Katılan Probiyotik ve Humik Asitlerin Yumurta Verim ve Kalitesine Etkileri. Atatürk Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi

Tane Yem Olarak Fiğ (Vicia Sativa) Kullanılmasının Morkaraman Kuzularda Besi Performansı Üzerine Etkisi. Atatürk Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi

Çayır Otu Silajına Melas ve Bakteriyal İnokulant İlavesinin Silaj Kalitesi ve Rumende Yıkılımı Üzerine Etkisi, Atatürk Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi

Farklı Protein Kaynağı Yemlerin Rumende Mikrobiyal Protein Sentezi ve By-pass Protein Miktarı Üzerine Etkisi. Atatürk Üniversitesi BAP projesi

Değişik Şekillerde Üretilen Şeker Pancarı Posası Silajının, Silaj Kalitesinin Belirlenmesi ve Koyun Rasyonlarında Kullanılma Olanaklarının Araştırılması, Atatürk Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi

Mısır-Soya Küspesi Ağırlıklı Yumurta Tavuğu Rasyonlarına Değişik Seviyelerde İlave Edilen Enzimlerin Performans ve Yumurta Kalitesi Özellikleri Üzerine Etkileri, Atatürk Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi,

Farklı Protein Kaynağı Yemlerin Rumende Mikrobiyal Protein Sentezi ve By-pass Protein Miktarı Üzerine Etkisi, Atatürk Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi,