Elektrik ve Enerji Bölümü

TANITIM

ELEKTRİK VE ENERJİ BÖLÜMÜ
 
GENEL BİLGİ
 
Bölüme ait Gaz Tesisatı Teknolojisi ile İklimlendirme ve Soğutma Programları; ülkemizde ve dünyada önemli bir teknolojik alan olup sürekli gelişim ve yenilik gösteren birer eğitim programlarıdır. Bu nedenle bu programlar günümüzde stratejik bir öneme sahip olup ulusal ve uluslar arası endüstriyel sektörde yaygın bir kullanım potansiyeline sahiptirler. Bununla beraber dünyada artan çevre hassasiyeti, ekolojik dengeyi korumak ve mevcut kaynakları en etkin şekilde değerlendirmek amacıyla yapılan özel planlamalar bu programların amaçlarıyla yüzde yüz uyuşmaktadır. Bu bakımdan özellikle temiz yakıt olan doğal gazın hemen her sektörde kullanımı ve ısı pompası, güneş enerjisi vb alternatif enerji kaynaklarının uygulamaya konulması ile artan kalifiye eleman ihtiyacının karşılanması adı geçen programların önemini vurgulamaktadır. Gaz Tesisatı Teknolojisi ile İklimlendirme ve Soğutma Programları; insan hayatı için hayati önem taşıyan su ve havanın konfor şartlarına şartlandırılmasını ve tüketimini, gıda ve ilaç vb. önemli tüketim maddelerinin ideal şartlarda muhafazasını ve depolanmasını amaç edinmiştir. Görüldüğü gibi bölümümüze ait mevcut programların çok geniş bir istihdam alanına sahip oldukları anlaşılmaktadır.  Konfor şartlarının oluşturulmasında kullanılan teknolojik ürünler olan ısıtma, havalandırma, iklimlendirme ve soğutma cihazları kullanılmaktadır. Bu cihazların tasarımından üretimine, servis hizmetlerinden değişik birimlerde işletilmesine kadar söz konusu olan tüm teknolojik işlemler programların müfredatları kapsamında bulunmaktadır.
 
Gaz Tesisatı Teknolojisi ile İklimlendirme ve Soğutma Programı müfredatında genel olarak;
 
  1. Sıhhi Tesisat
i)             Temiz su tesisatı
ii)            Pis su tesisatı
iii)           Hidrofor Tesisatı
iv)           Sıcak su tesisatı
v)            Projelendirme ve tasarım
  1. Isıtma Tesisatı
i)             Merkezi sistemler
ii)            Bireysel Sistemler
iii)           Yakıcı cihazlar
iv)           Bacalar
v)            Projelendirme ve tasarım
  1. Gaz Teknolojisi
i)             İç tesisat
ii)            Dış tesisat
iii)           Ölçüm ve regülasyon istasyonları
iv)           Projelendirme ve Tasarım
v)            Projelendirme ve tasarım
 
  1. İklimlendirme ve Soğutma
i)             İklimlendirme sistemleri
ii)            İklimlendirme ve soğutma termodinamiği
iii)           Soğutma sistemleri
iv)           Alternatif soğutkanlar
v)            Isı pompaları
vi)           Projelendirme ve tasarım
 
konularını kapsamaktadır.