Cerrahi Anabilim Dalı

Tanıtım

TANITIM-TARİHÇE

Cerrahi Anabilim Dalı derslerine katılan öğrenciler, Yumuşak doku ve Kemik doku Cerrahi hastalıkları, Anesteziyoloji, Radyoloji gibi konularda, Veteriner Hekiminin ihtiyacı olan temel bilgi ve birikime sahip olur, klinik uygulamaları, çiftlik-barınak klinik hizmetleri ile intörnlük çalışmalarına katılarak pet hayvanları, küçük ve büyük çiftlik hayvanları, spor ve koşum atları ve bazı egzotik hayvanların cerrahi hastalıklarının tanı ve sağaltımı konusunda deneyim ve beceri kazanır.