Tıbbi Patoloji

Tanıtım

TANITIM VE TARİHÇE


TANITIM

Patoloji anabilim dalı faaliyetleri kapsamında:Tıp fakültesi Dönem II öğrencilerine genel patoloji,Dönem III öğrencilerine Sistematik patoloji teorik eğitimi yer alırken modern mikroskopi ve yeterli spesmen içeren makroskobi laboratuarıyla ortaya koyulan laboratuar eğitimi desteği de sağlamaktadır. Anabilim dalı eğitim alanındaki faaliyetleri yanı sıra üniversite hastanesinde mevcut olan tam donanımlı rutin laboratuarı ile patolojik tanı hizmeti sunmaktadır. Geniş yelpazeli konvansiyonel histokimya, immünohistokimya, immünfloresan teknikleri ve FISH yöntemi ile de sunulan hizmet kalitesi artırılmaya çalışılmaktadır.Ayrıca her yıl düzenlenen bilimsel toplantıları, sunulan konsültasyon desteği ve yıllık ortalama 10 civarındaki SSCI kapsamındaki yayınları,birimin akademik koldaki çalışmalarını oluşturmaktadır.


Prof.Dr.Muzaffer KELEŞ 

Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı Başkanı