Tıbbi Farmakoloji

Tanıtım

TANITIM VE TARİHÇE

Tanıtım ve Tarihçe 
    

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı 1966’da Dahiliye Uzmanı Dr. Hasan GACAR tarafından kurulmuştur. Daha sonra Anabilim Dalına Yrd. Doç Dr. İsmail Kara (1971), Dr. Ahmet Gacı (1971), Dr. Fatıma Göçer (1972), Ecz. Nur Banoğlu (1978), Ecz. Yüksel Kesim (1978), Ecz. Nejat Gacar (1978), Dr. Şule Gök (1988), Dr. Akçahan Gepdiremen (1990), Dr. Halis Süleyman (1995), Dr. Günnur Özbakış (1996), Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu (1999), Dr. Zekai Halıcı (2002), Dr. Abdulmecit Albayrak (2011), Dr Erol Akpınar (2013) katılmışlardır. Daha bazı diğer Doktor ve Eczacı’lar Anabilim Dalımıza başlamışlar, bazıları yüksek lisans, doktora ve ihtisaslarını alarak ayrılmışlardır.Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalımızda 16 Doktora ve 14 yüksek lisans öğrencisi ile  bilimsel çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.Anabilim Dalımızdaki çalışmalarla tedavisi bulunmayan hastalıklar için ilaç araştırmak, mevcut  ilaçların etki mekanizmalarını araştıran deneyler yapmak, yeni çıkan  ilaçların temel farmakolojilerini ve klinik farmakolojileri üzerinde araştırmalar yapmak ve bu çalışmaları bilimsel  dergiler  aracılığı ile  dünyaya  duyurmak hedeflenmiştir.