Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon

Tanıtım

TANITIM VE TARİHÇE

Tanıtım ve Trihçe
 
12 şubat 1966 tarihinde Tıp Fakültesinin kuruluşu ile birlikte faaliyetine başlayan Anabilim dalımız bugüne kadar çok sayıda öğretim üyesi ve uzman hekim yetiştirmiştir. Önceleri Şu andaki Numune Hastane’sinde hizmete başlayan kliniğimiz daha sonraları Araştırma hastanesinin zemin ve giriş katlarında ve 3. katında faaliyetlerini sürdürmüştür.Halihazırda hastanemiz bünyesinde geniş alanlı rahat bir ortamda 1 klinik 2 ayaktan  tedavi ünitesi ve 1 rehabilitasyon ünitesi bulunan bölümümüzde Spor Hekimliği ,Romatoloji Bilim Dalı ve Algoloji Bilim Dalı ile birlikte 52 yatak kapasitesi ile yatan hasta ve ayaktan tedavi için hizmet vermektedir. 
Anabilim dalı başkanı  Prof. Dr. Akın ERDAL  başkanlığında, toplam 3 profesör 1 yrd.doçent, doğustan veya sonradan oluşan kas iskelet  sistemi hastalıkları, rehabilitasyon hizmetleri ( nörolojik, ortopedik, pediatrik rehabilitasyon)  osteoporoz ,  romatolojik hastalıklar ,spor hekimliği ve algoloji dallarında vatandaşlarımıza  hizmet vermektedir.
 
52  yatak kapasitemizle  yatarak ve  50 hasta kapasitemizle  ayaktan elektroterapi ve rehabilitasyon programına  hasta kabul etmekteyiz.
 
Kliniğimizde egzersiz ünitesi (gymnasium),VIP ünitesi,izokinetik (cybex) ünitesi , elektroterapi ünitesi,  serebral palsi ve yürüme analizi  ünitesi ,ESWT ünitesinde hastalarımız tedavi programına kabul edilmekte  gerekli endikasyonlarda botulinum toksin A enjeksiyonları spastisite  tedavisinde uygulanmakta ,EMG , ultrasonografi  cihazlarımız ile tanısal  analizler yapılmakta , postürografi  eşliğinde denge rehabilitasyonu   eğitimi verilmektedir.
İzokinetik Test ve Egzersiz Ünitesi: Spor Hekimliği ve rehabilitasyon alanında kullanılan ve ileri bir teknoloji ürünü olan bilgisayar destekli izokinetik test ve egzersiz cihazı ile hizmet verilmektedir. Spor sakatlıkları ve rehabilitasyonda çok önemli bir yere sahip olan bu cihazın kullanımı için de gerekli eğitim tamamlanmıştır.
Enjeksiyon Odası: Romatizmal hastalıkların tedavisinde kür tedavisi uygulamaları, eklem içi uygulamaları ve yumuşak doku enjeksiyonları ile nörolojik rehabilitasyonda fokal spastisitede EMG eşliğinde Botulinum Toxin Tip A (Botox) uygulamaları için aktif olarak  kullanılmaktadır.
Cerebral Palsy (spastik çocuk) Ünitesi: Pediatrik rehabilitasyon ,çocuk nörolojisi ve ortopedi ile birlikte ortak konsey için ekip oluşturulmuş ve bu hastalıkta uygulama alanı olan Botulinum Toxin Tip A (Botox)  uygulaması için gerekli eğitim, bir öğretim üyesi tarafından alınmıştır. 
Denge ve koordinasyon ünitesi: Periferik ve santral vertigonun ayırt edilmesinde de kullanılabilen, denge ve koordinasyonun tedavisinde kullanılan bilgisayarlı denge ve koordinasyon cihazı da kliniğimize kazandırılmıştır.
Bel Okulu Ünitesi: Bel ağrılı hastaların eğitimi için bel okulu açılması ve teknolojik cihazlar aracılığıyla hastaların eğitilmesi için altyapı tamamlanmıştır.
EMG ünitesi: Periferik sinir nöropatili hastalıkların teşhisinde kullanılmak üzere EMG cihazı kl,iniğimize kazandırılmış ve bir öğretim üyesi EMG eğitimi almıştır.
Ultrason Ünitesi: Ultrason ünitesi kliniğimizde mevcut olup, çeşitli dönemlerde öğretim üyeleri ve asistan düzeyinde eğitimleri ve kursları yapılmıştır.
Yataklı ve ayaktan tedavi üniteleriyle hizmet veren kliniğimizde Elektrodiagnoz ünitesi, egzersiz ünitesi, Elektroterapi ünitesi aktif olarak çalışmakta olup ayrıca ileriye dönük olarak uygun fiziki koşulların sağlanmasıyla birlikte, yanık rehabilitasyonu ünitesi, geriatrik ve kanserli hastaların rehabilitasyonu ünitesi de kurulması düşünülmektedir.
 
 Anabilim dalımız eskiden beri kongre, sempozyum gibi bilimsel aktivitelere büyük önem vermektedir. Yurtiçi ve yurtdışında yapılan bu tür bilimsel aktivitelere aktif katılımlarla birlikte pek çok kez ilimizde ulusal sempozyumlara ev sahipliği yapmıştır. İleri tarihlerde de gerek sempozyum gerekse ulusal kongre bazında ev sahipliği yapma hazırlıklarımız devam etmektedir.
 
  
Hedefler
 
 

 
Öncelikle Anabilim dalımız bünyesinde hem çağdaş hem de ülke gerçeklerine uygun bir tıp öğrencisi ve uzmanlık eğitimi vermeye çalışmaktayız. Bunun yanı sıra alanımızda misyonumuza ve vizyonumuza uygun olarak bilimsel araştırmalar üretmek ve dünya bilimine katkıda bulunmak çabasındayız. Yine anabilim dalı bünyesindeki kliniğimizde bölge halkına gerek yataklı gerekse ayaktan tedavilerle nitelikli sağlık hizmeti sunma çabamız da devam etmektedir.Anabilim dalımızda tıp eğitiminde fakültemizin son yıllarda uygulamaya başladığı entegre eğitim sistemi uygulanmaktadır. Tıp eğitiminde ve uzman eğitiminde data show gibi son teknolojiler kullanılmaktadır.Bilimsel çalışmalarda özellikle romatoloji ve çeşitli rehabilitasyon alanları ( nörolojik rehabilitasyon, kardiopulmoner rehabilitasyon, ortopedik rehabilitasyon, pediatrik rehabilitasyon vb.) ön planda olmaktadır Anabilim dalımız, bünyesindeki poliklinik ve klinik hizmetleriyle, sadece Erzurum halkına değil tüm Doğu Anadolu bölgesine nitelikli sağlık hizmeti sunmaktadır. Gerek üniversite bünyesinde gerekse sivil toplum örgütleriyle işbirliği yaparak zaman zaman bilimsel ve halk toplantıları yapmaktadır. Ayrıca zaman zaman radyo ve televizyon aracılığıyla da halka ulaşabilmekteyiz.
 Anabilim Dalımız çoğu tıp fakültesinde olmayan yataklı ünite kapasitesi, cihaz, donanım ve kaliteli öğretim üyesi profili ile hizmet vermektedir. Öncelikle Anabilim dalımız bünyesinde kurulmuş olan romatoloji ve spor hekimliği bilim dallarının daha iyi hizmet verebilmesi için gerekli yan dal uzmanlarının yetiştirilmesi hedefine ulaşılmış olup ,tüm öğretim üyelerimizin algoloji yan dalı uzmanlığı Sağlık Bakanlığı tarafından kabul edildiğinden Algoloji Bilim Dalı kurulması hedeflenmektedir.