Halk Sağlığı

Tanıtım

TANITIM VE TARİHÇE

Birim Tarihçesi:

 

Anabilim Dalımız 1967 yılında Prof. Dr. Rahmi DİRİCAN tarafından kurulmuş, 1969 yılında Pasinler Eğitim Araştırma Bölgesi Kurulmuştur. Günümüze kadar çok sayıda Öğretim üyesinin görev yaptığı Anabilim Dalımızdan birçok uzman doktor ve yüksek lisans öğrencisi mezun edilmiştir.

 

Birimin Hedefleri:

Mezuniyet öncesi eğitimde, tıp fakültesi öğrencilerine temel halk sağlığı dersleri ve uygulamaları çekirdek eğitim müfredatını kapsayacak şekilde verilmektedir. Verilen eğitimle hekim adayının öncelikle sağlık ekibinin bir üyesi olarak çalışacağı ASM ve TSM leri tanıması ve birinci basamak sağlık hizmeti sunması amaçlanmaktadır. Tıpta uzmanlık öğrencilerimiz, Tıpta Uzmanlık Tüzüğü doğrultusunda sahada çalışabilecek şekilde ülkemiz standartlarına uygun olarak eğitilmektedir.