Nöroloji

Tanıtım

TANITIM VE TARİHÇE

Tanıtım ve Tarihçe
 Atatürk Üniversitesi`nin tarihçesi Türkiye Cumhuriyeti`nin en önemli rüyalarından birinin gerçekleşme hikayesidir.

 Cumhuriyet`in kurucusu Atatürk, 1 Kasım 1937 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi`nde yasama yılını açış konuşmasında Doğu Anadolu`da büyük bir üniversite kurmanın gereğini ifade ederek, bu husustaki çalışmaları başlatma talimatı vermişti. Atatürk`ün ölümünün ardından bu çalışmalara 12 yıl ara verildikten sonra konu 1950 yılında tekrar gündeme getirildi. 1951 yılında oluşturulan bir komisyon Doğu Üniversitesi`nin Erzurum`da kurulmasını önerdi. 1954 yılında çıkarılan 6373 Sayılı Kanun`la bu üniversitenin adının Atatürk Üniversitesi olması kararlaştırıldı.

 Aynı yıl Amerika Birleşik Devletleri A.I.D. teşkilatı aracılığı sonucu Nebraska Üniversitesi ile işbirliği anlaşması imzalanarak hazırlık çalışmaları hızlandırıldı ve 6990 Sayılı Atatürk Üniversitesi Kanunu`nun 7 Haziran 1957 tarihinde onaylanmasının ardından bir ortaokul binasında Ziraat ve Fen-Edebiyat fakülteleri öğretime başladı. 1965 yılında Tıp Fakültesi Üniversite bünyesine katıldı.

 Nöroloji Kliniği, fakültenin kurulduğu tarihten beri müstakil bir klinik olarak mevcut oldu. 1968 yılında uzman olarak göreve başlayan Dr. Mehmet Öztopçular 1972`de Doçent, 1978`de Profesör oldu. Kliniğimizin kuruluşunda büyük emeği olan Prof. Dr. Mehmet Öztopçular emekli
Olduktan sonra Izmir`e  yerleşti ve orada vefat etti.