Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Tanıtım

TANITIM VE TARİHÇE

       

TARİHÇE

1966 yılında açılan Tıp Fakültemizde Psikiyatri bölümü önceleri, Erzurum Numune Hastanesinde Nöroloji ile birlikte Nöro-Psikiyatri Kliniği adıyla faaliyet göstermiştir. 1972 de o zamanki Ruh ve Sinir Hastalıkları uzmanı Öğretim görevlisi Dr.Vedat Fuat BELLİ’nin uğraşlarıyla Nörolojiden ayrılarak müstakil psikiyatri Kürsüsü – birimi oluşturulmuştur. Başlangıçta yer yokluğu nedeniyle sadece polikilinik hizmetleriyle eğitim ve öğretim şeklinde hizmet verilmiş, daha sonraları uzun uğraş ve gayretlerle 10 yataklı bir klinik açılabilmiş ve 6 yıl burada hizmet sürdürülmüştür. Daha sonraları üniversite kampüsü içinde yapılan araştırma hastanesinin 1978 yılında açılmasıyla, hizmetlerine bu hastanede devam etmeye başlamıştır. Ancak bu hastane yapılırken eskiden olduğu gibi Nöro-psikiyatri tarzında planlandığı ve ayrı bir psikiyatri kliniği düşünülmemiş olmasından dolayı bir müddet sadece poliklinik hizmetleriyle, eğitim-öğretim yaptırılmıştır. 1997 yılında hastanede yapılan düzenlemeler neticesinde İntaniye Kliniği Psikiyatri Kliniğine devredilmiş ve yeni düzenlemelerle kliniğimiz genişleme imkanı bulabilmiştir. Böylece zemin katta psikiyatriye uygun tarzda düzenlenmiş 36 yatak kapasitesine ulaşabilen kadın ve erkek klinikleri ile hizmet verilmiştir. 2010 yılında yeni hastane binasının yapılması ile daha modern ve psikiyatriye uygun tarzda düzenlenmiş 40 yatak kapasiteli yeni kliniğe taşınılmış olup halen hizmet vermeye devam etmektedir.

 

      

 

KLİNİK ÖZELLİKLERİ


Kliniğimiz zemin katta hastaneye müstakil giriş ve çıkışı olan, geniş salonların ayırdığı özel (3 kadın, 3 erkek toplam 6), ikili, üçlü hasta odalarıyla birlikte, muayene ve tedavi, görüşme, hasta dinlenme, TV ve uğraşı odaları, aynalı oda, kütüphane, toplantı ve eğitim salonlarıyla öğrenci ve öğretim elemanlarımızın ihtiyaçlarına cevap veren bir hale gelmiş bulunmaktadır. Kliniğimizin aynı zamanda bahçeye açılan özel kapısıyla hastalarımızın yararlanacağı ve boş vakitlerini geçireceği güzel bir bahçesi de mevcuttur.  Poliklinik birimimiz arşiv, muayene, tedavi, psikolog ve sekreter odaları tarzında yeniden düzenlenerek daha kullanımlı hale getirilmiştir. Geropsikiyatri  ve Somatoform Bozukluklar birimleri ve genel psikiyatri polikliniği ile ayaktan hastalara hizmet verilmektedir. Klinik hizmetleri kuruluşundan beri hastaların özel gizli hasta kartı ve dosyası tarzında hazırlanarak arşivimizde çok sistemli tarzda düzenlenmektedir. Bu sayede Doğu Anadolu Bölgesinde, bizde tedavi ve muayene olmuş olanlara sağlıklı bir tarzda psikiyatri hizmetleri verilmektedir. Anabilim Dalımız kuruluşundan beri gerekli alet ve edevata (Anestezili EKT, Faradi ve EKG cihazı, Nöropsikolojik Değerlendirme Bataryaları vs.) sahip bulunmaktadır.


Anabilim Dalımızda hastaların psikofarmakoloji tedavilerinin yanı sıra psikoterapi ve destekleyici yaklaşım ile tedavileri ve aynı zamanda işlevselliklerini kazanmalarını sağlamaya yönelik aktivitelerimiz mevcuttur. Kliniğimizde çalışmakta olan psikolog ve sosyal hizmet uzmanları tarafından yatan hastalara yönelik grup terapisi, destekleyici terapi ve özellikle kişiler arası iletişim becerilerini kazandırmaya yönelik programlar haftanın her günü gerçekleştirilmektedir. Aynı zamanda yatan hastalarımızın tedavilerine destek ve günlük yaşama uyumlarını sağlamak amacıyla uğraş tedavisi Halk Eğitim Merkezi tarafından görevlendirilmiş olan bir uzman eğitici tarafından sürdürülmektedir.


Kliniğimizin kuruluşundan bugüne kadar pek çok öğretim üyesinin Anabilim Dalımızın gelişmesinde önemli emek ve katkıları olmuştur. Anabilim Dalının kuruluşunu sağlayan Dr.Vedat Fuat BELLİ 1971-1975 yılları arasında görev yapmış ve daha sonra Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesinden emekli olmuştur. Daha sonra göreve gelen Prof.Dr.Hasan KAHYA 1968 yılından itibaren Anabilim Dalı başkanlığını sürdürmüş olup hastalığı nedeni ile görevini 1972 yılında Prof.Dr.Ramiz BANOĞLU’ya devretmiştir. Prof.Dr.Hasan KAHYA 1993 yılında vefat etmiştir. Prof.Dr.Ramiz BANOĞLU 2000 yılında emekliliğine kadar Anabilim Dalı Başkanlığını sürdürmüştür. 2000 yılından itibaren Prof.Dr.İsmet KIRPINAR Anabilim Dalı Başkanlığı görevini 16.09.2011 tarihinde kadar sürdürmüş olup, 16.09.2011 tarihinde emekli olarak Anabilim Dalı Başkanlığını Prof. Dr. Nazan Aydın’ a devretmiş. Prof. Dr. Nazan AYDIN 2011-2013 yılları arasında Anabilim Dalı başkanlığı görevini sürdürmüş. İstanbul Bakırköy Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma  Hastanesine naklen tayin yaptırarak görevinden ayrılmış, Anabilim Dalı başkanlığını  Doç. Dr. Elif ORAL devam ettirmektedir.

  


     

     


HEDEF
Vizyonumuz doğrultusundaki hedefler ve bu hedeflere ulaşmak için önerilen araçlar aşağıda belirtilmiştir:


1)Anabilim Dalında psikotik bozukluklar, duygudurm bozuklukları, alkol ve madde bağımlılığı, uyku bozuklukları, yaşlılık psikiyatrisi, konsültasyon psikiyatrisi, psikoterapiler, psikofarmakoloji, perinatal psikiyatri ve nörobilim alanında eğitim vermek üzere uzmanlaşmış öğretim elemanları yetiştirmek:

Bu amaçla:

-Kliniğimizde eğitimlerini tamamlayan genç psikiyatri uzmanları ile öğretim görevlerini yukarıda sayılan ihtisas dallarında çalışmaya ve eğitim almaya  teşvik etmek.

-Gelişmiş merkezlerde bu alanlarda yetişmiş öğretim üyelerini bilgi ve deneyim paylaşımları için seminer, kurs, konferans gibi etkinlikler yapmak üzere davet etmek.

- Tıp öğrencilerine en iyi psikiyatri eğitimini vermek

Önerilen eğitim araçları: -Etkileşimli amfi dersleri -Küçük grup tartışmaları

-Görsel-işitsel araçlardan azami ölçüde yararlanmak

- Tıp öğrencilerinin tanı koyma ve iletişim becerilerini geliştirmeleri için daha fazla sayıda vaka örneği görmesini sağlamak

Önerilen eğitim araçları: -Hasta kayıtlarının öğrencilerle birlikte izlenmesi -Öğrencilerin, öğretim üyeleri veya görevlilerinin nezaretinde hasta görmelerinin sağlanması.

-Uluslararası öğrenci değişim programlarıyla başka ülkelerden Türkçe konuşan tıp öğrencilerinin kliniğimizde çalışma yapmalarına imkan sağlamak.

-Başka ülkelerden Türkçe konuşan araştırma görevlilerinin kliniğimizde rotasyon yapmalarına imkan sağlamak.

- Hastalıkların teşhis ve tedavisinde kullanılan güncel ve etkili araç gereç ve materyalin temini ve bunları kullanabilecek personelin yetiştirilmesini sağlamak

- Çağdaş psikiyatrinin yönelimi olarak biyolojik ve dinamik kavramlara dayalı eğitim, araştırmalar ve klinik hizmetler sürdürülmesini sağlamak

 

SOSYAL, KÜLTÜREL ve BİLİMSEL AKTİVİTELER

           
Psikiyatri bilimi insan davranışı ve ilişkilerini normal ve patolojik durumlarda inceleyen bir bilim olduğundan bu anlamda koruyucu hekimlik ve eğitim hizmetleri kapsamında faaliyetler de yapmaktadır. Bunların bazıları halka yönelik eğitim seminerleri, radyo programları (TRT Erzurum Radyosu, Radyo Üniversite) ve basında yer alan bilgilendirme aktiviteleri şeklindedir.


Anabilim Dalımız psikiyatri alanında ülkemiz bilim adamlarının bir araya gelip enson güncel bilgileri tartışma ve paylaşma imkanlarının sağlandığı kongre, sempozyum vb bilimsel etkinliklerin düzenlenmesini de sağlamıştır. Bunlardan bazıları 6.Anadolu Psikiyatri Günleri(10-14 Aralık 1997),  I.Palandöken Psikiyatri Günleri (18-19 Nisan 2003), Ulusal Psikiyatri Öğrenci Kongresi (11-13 Mart 2004), II.Palandöken Psikiyatri (25-26 Haziran 2004), 41.Ulusal Psikiyatri Kongresi (15-20 Kasım 2005), 10.Konsültasyon-Liyezon Psikiyatri Kongresi (28-30 Ekim 2010) 

ÖĞRENCİ İSTATİSTİKLERİ

Anabilim Dalımız eğitim faaliyetleri çerçevesinde;

   
Tıp Fakültesi 1.Sınıf öğrencilerine toplam 62 saat Davranış Bilimleri, 2.Sınıf öğrencilerine toplam 12 saat İletişim Becerileri dersi, 3. sınıf öğrencilerine Nörolojik Bilimler ve Psikiyatri, Genitoüriner Sistem Ders Kurullarına toplam 13 saat teorik ders, 5.sınıf öğrencilerine 3 er haftalık staj programı çerçevesinde her staj dönemi için toplam 45 saat teorik ve 38 saat pratik uygulama eğitimi, 6 sınıf öğrencilerine pratik uygulama ağırlıklı olmak üzere bir aylık staj süresince tıp eğitimi verilmektedir.

           
Tıp Fakültesi haricinde Üniversitemiz bünyesinde bulunan Eczacılık Fakültesi öğrencilerine Eczacı Hasta İlişkisi dersi, Diş Hekimliği Fakültesi öğrencilerine Davranış Bilimleri ve Psikiyatri dersi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencilerine Psikolojiye  Giriş dersleri de verilmektedir.

Anabilim Dalımızı kuruluşundan bugüne kadar yetişen uzman sayısı 75 dir.Halen 10 adet uzmanlık öğrencisi ile psikiyatri eğitimi sürdürülmektedir.