İç Hastalıkları

TANITIM VE TARİHÇE

    ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANA BİLİM DALI TARİHÇESİ
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi 1962 yılında kuruldu.1962 yılında  Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Bölümüne Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları namına Araştırma Görevlisi Doktor alındı. Burada eğitimlerini tamamlayan Atatürk Üniversitesi öğretim elemanları 1966 yılında Erzurum’a gelerek Erzurum Numune Hastanesinde göreve başladı.1 Ocak 1978’e kadar Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Erzurum Numune Hastanesinde eğitim, öğretim ve hasta bakımını sürdürdü.1 Ocak 1978’de hastane şimdiki hizmet verdiği Yakutiye Araştırma Hastanesine taşındı.
İç Hastalıkları Ana Bilim Dalına bağlı olarak Hematoloji Bilim Dalı, Onkoloji Bilim Dalı, Nefroloji Bilim Dalı, Gastroenteroloji Bilim Dalı, Endokrinoloji Bilim Dalı, Genel Dahiliye Bilim Dalı, Kemik İliği Nakil Ünitesi bulunmaktadır. Ayrıca kliniğimize bağlı yoğun bakım ünitesi, endoskopi laboratuarı, kan merkezi, diyaliz ünitesi bulunmaktadır.

BİRİMİN HEDEFLERİ:
Çekirdek eğitim programı çerçevesine sadık kalarak ve modern tıbbın olanaklarından yararlanarak mezuniyet öncesi tıp eğitimini iyileştirmek ve bu sayede teorik ve uygulamalı olarak mesleğinin gereklerini yapabilen, toplumda yaygın olan ve toplumsal sorun oluşturan ya da ivedi girişim gerektiren hastalıkları iyi tanıyan; birincil, ikincil, ve üçüncül koruyucu sağlık hizmetlerini bilen ve uygulayabilen, hasta sağlığı ve hasta otonomisi ve soysal adalet duygusunu ön planda tutan profesyonel sorumluluk duygusu içinde hareket edebilecek hekimler yetiştirmek.

BİRİMDEKİ SOSYAL VE KÜLTÜREL AKTİVİTELER:

Akademik üyelerin ve asistanların kaynaşmasını sağlamak amacıyla haftalık düzenlenen spor aktiviteler yapılmaktadır. Yine aynı amaçla ailece ziyaretler ve yemekli toplantılar icra edilmektedir. Sık görülen hastalıklar ile ilgili hasta bilgilendirme ve hasta eğitim toplantıları bünyemizdeki seminer salonlarında düzenli olarak yapılmaktadır

BİRİMİN ÖĞRENCİ İSTATİSTİKLERİ
Kliniğimize Türkçe ve İngilizce dördüncü sınıf öğrencisi olarak yaklaşık yılda 240-270 öğrenci staj yapmaktadır. Ayrıca kliniğimizde Tıp Fakültesi 6.sınıf öğrencisi yılda yaklaşık 120 intörn doktor staj yaparak mesleki hayatlarına başlamaktadır. Sağlık Meslek Yüksek Okulu 2.Sınıf Öğrencilerine Verilen Dersler 52 saat / yarıyıl 28 öğrenci, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Öğrencilerine Verilen Ders 4 saat / hafta 2 Öğrenci, Diş Hekimliği Fakültesi 4.Sınıf Öğrencilerine Verilen Dersler 15 saat /yarıyıl 120 öğrenci, Sağlık Meslek Yüksek Okulu Diyaliz Teknikerliği 22 öğrenci ders görmektedir. Yılda 12 hemşire 6 doktor Nefroloji bölümünde Diyaliz eğitimi almaktadır.Toplam Alanı 6205 m2 Kullanım alanı 5616 m2  Yoğun Bakım Toplam Alanı 110 molup Derslik Sayısı 1 Kütüphane sayısı:1 dir.