Tıbbi Biyoloji

Tanıtım

TANITIM VE TARİHÇE

 

 

Tanıtım

 

 

Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı  2004 yılında Prof. Dr. İbrahim PİRİM önderliğinde Tıbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı’ndan ayrılarak Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı adını almıştır. Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı 2002  yılından itibaren organ transplantasyonu ve moleküler genetik testler üzerine rutin ve araştırmaya yönelik çalışmalar yapmaktadır.
            Anabilim dalımız bünyesinde yer alan Doku Tipleme ve Moleküler Tanı Laboratuvarı Doğu Anadolu Bölgesinde HLA doku tiplemesi ve moleküler tanı alanında bugün son teknoloji olarak kabul gören PCR-SSP, RT-PCR, PCR-SSO, Sekans  gibi yöntemler kullanılarak bu alanda yüksek lisans ve doktora eğitimi alan deneyimli personellerce  hizmet verilmektedir. Moleküler laboratuvarımızda da çeşitli deney hayvanlarıyla en modern yöntemlerle genetik modelleme teknikleri kullanılarak modern tıp çalışmaları yapılmaktadır.
            Doku Tipleme Laboratuvarı Yrd. Doç. Dr. Hasan DOĞAN sorumluluğunda (Ek1) 21.25.DTL.02 Nolu Sağlık Bakanlığı ruhsatına (Ek2) sahiptir. Ayrıca 27.10.2010 tarihinde Uluslararası European Federation for Immunogenetics (EFI) tarafından akredite edilmiştir (Ek3).
            Anabilim Dalımız faaliyetlerini 4 öğretim üyesi, 3 araştırma görevlisi, 1 Biyolog, 2 tekniker ile sürdürmektedir. Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencilerine lisans ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü öğrencilerine ise lisansüstü Tıbbi Biyoloji eğitimi verilmektedir.

 

            Hastanemiz Tıbbi Biyoloji Anabilim dalı ve Doku Tipleme Laboratuvarı; solid organ (böbrek, kalp ve karaciğer) ve kök hücre nakline hazırlanan hastalar ve onların potansiyel donörleri arasındaki, en iyi alıcı-verici uyumu, eşleşmesi ve transplantasyon başarısı için hayati önem arz eden bir laboratuvardır. Bu anlamda laboratuvarımız organ ve doku nakli hizmetleri için gerekli desteğini sağlayarak bu alandaki uygulamaların başarılı olmasını sağlar. Laboratuvarımız nakil öncesi hasta ve vericiye ait sonuçların değerlendirilmesi, klinik olarak anlamlılığının sağlanması ve risklerin belirlenmesi, hasta ve organ sağ kalımı için kritik öneme sahiptir. Bölümümüzde bu alanda yapılan testlerle ilgili ayrıntılı bilgi Test Rehberinde (Ek4a – Ek4b) bulunmaktadır.

Ek 4a Bilgi Formu

Ek 4b Test Rehberi