Fen Bilimleri Enstitüsü

TANITIM

TARİHÇE

   Kuruluş ve gelişme  
 

Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. 17760 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan ve 20 Temmuz 1982 tarihinde yürürlüğe giren Yüksek Öğretim Kurumları Teşkilatı Hakkındaki 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulmuştur. Enstitünün amacı; Atatürk Üniversitesinde Fen. Mühendislik. Ziraat ve Fen Eğitimi bilimlerine dayalı yüksek lisans ve doktora öğretimini. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun amaç ve ilkeleri doğrultusunda ve Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği ile Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde yürütmektir. Fen Bilimleri Enstitüsün bünyesinde bugün için 21 anabilim dalında 294 Doktora. 249 Yüksek Lisans. 376 Tezsiz Yüksek Lisans ve 478 İngilizce Hazırlık sınıfı öğrencisi mevcuttur.

 
   Bugüne kadar görev almış müdürler  
 
Prof. Dr. Koray Sönmez 1982-1985
 
 
Prof. Dr. Feridun Hakören 1985-1987
 
 
Prof. Dr. Metin Balcı 1987-1996
 
 
Prof. Dr. Yahya Kemal Yoğurtçu 1996-2000
 
 
Prof. Dr. Ümit Demir 2000-2003
 
 
Prof. Dr. Mehmet Ertuğrul 2003-2008