Felsefe

Tanıtım

TARİHÇE

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ FELSEFE BÖLÜMÜ


   Felsefe Bölümü, Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bölümlerden biridir. Yüksek Öğretim genel amaçları doğrultusunda, Türk fikir hayatına katkılarda bulunacak, bilimsel zihniyete ve araştırma yeteneğine sahip elemanlar yetiştirmek üzere 1975 yılında kurulmuştur. Bölüm 1977-1978 eğitim-öğretim yılından itibaren Lisans; 1984-1985 eğitim-öğretim yılından itibaren de Yüksek Lisans ve Doktora öğretimlerini sürdürmektedir. Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora programları yürütülen bölümde, dört anabilim dalı bulunmaktadır: Sistematik Felsefe ve Mantık, Felsefe Tarihi, Türk-İslam Düşüncesi Tarihi ve Bilim Tarihi. Lisans öğrencilerimize, toplam 16 kredi/saatlik Sosyoloji ve Psikoloji dersleri de okutulmaktadır. Her biri ‘Felsefe ve Sosyal Bilimler’ içerikli olan ulusal düzeyde “I. Felsefe ve Sosyal İlimler Kongresi” ile uluslararası düzeyde ‘İnsan Felsefesi’ konulu “1998 Felsefe Kongresi”ni düzenleyen Felsefe Bölümü’nün ilk kurucu başkanı Prof. Dr. Kaya BİLGEGİL’dir. Bölümün kuruluş yıllarında, Bölüm Programının geliştirilmesinde Prof. Dr. Kemal Aytaç, Prof. Dr. Necati Öner ve Prof. Dr. S. Hayri Bolay değerli katkılarda bulunmuşlardır. Bölümde kuruluşundan itibaren aralarında Prof. Dr. Hikmet Yıldırım Celkan, Prof. Dr. Muhittin Aşkın, Prof. Dr. Kenan Gürsoy, Prof. Dr. Eyüp Kemerlioğlu, Prof. Dr. Sabahattin Güllülü, Prof. Dr. Hüseyin Akyüz, Prof. Dr. Necmettin Tozlu, Prof. Dr. Mehmet Akgün, Doç. Dr. Abamüslim Akdemir, Prof. Dr. Abdulkuddus Bingöl, Prof. Dr. Ali Osman Gündoğan, Prof. Dr. Nurten Gökalp’ın bulunduğu birçok değerli bilim insanı görev yapmıştır. Şu an itibariyle Bölümün öğretim kadrosunda on beş eleman bulunmaktadır.

  Anabilim dallarına göre dağılım şöyledir:

Sistematik  Felsefe ve Mantık
 Prof. Dr. Nevzat CAN (Bölüm Başkanı - Sistematik Felsefe ve Mantık Anabilim Dalı Başkanı)
 Prof. Dr. Mine KAYA KEHA
 Dr. Öğr. Üyesi Filiz BAYOĞLU KINA  

 Dr. Öğr. Üyesi Mücella CAN
 Arş. Gör. Dr. Emine AYDOĞAN

 Felsefe Tarihi
 Prof. Dr. Ali UTKU (Felsefe Tarihi Anabilim Dalı Başkanı)
 Prof. Dr. Muhammet Hanifi MACİT 

 Doç. Dr. Sinan Kadir ÇELİK
 Dr. Öğr. Üyesi Uğur Köksal ODABAŞ
 Dr. Öğr. Üyesi Kutsi KAHVECİ
 Dr. Öğr. Üyesi Gül TURANLI
 Arş. Gör. Alper İPLİKCİ

Türk-İslâm Düşüncesi Tarihi
 Doç. Dr. Hüsnü AYDENİZ (Türk-İslâm Düşüncesi Tarihi Anabilim Dalı Başkanı)

Bilim Tarihi

Prof. Dr. Mine KAYA KEHA (Bilim Tarihi Anabilim Dalı Başkanı)
Doç. Dr. Rıdvan KÜÇÜKALİ
Arş. Gör. Hüsnü ÖZER