Veteriner Fakültesi

TARİHÇE

Türkiye`de ilk Veteriner Hekimliği öğretimine 1842 yılında öğretim süresi 3 yıl olmak üzere 12 öğrenci ile Godlewsky isimli Prusyalı bir askeri veteriner tarafından İstanbul`da başlandı. 1886 yılında kurullan Baytar Rüştiyesi’ni bitiren öğrenciler askeri İdadiye, oradan da Baytar Mektebine gitmeye hak kazanıyorlardı. 1889`da kurulan Sivil Veteriner Mektebi’nin ilk mezunları arasında İstiklal Marşımızın yazarı şair Mehmet Akif Ersoy’da bulunuyordu. 1894`te İstanbul`da Mülkiye Baytar Mekteb-i Alisi kuruldu. 1909`da ilk olarak bir Veterinerler grubu Avrupa`ya 2 yıllık ihtisasa gönderildi. 1928`de "Baytar Mekteb-i Alisi" yerine okulun adı "Yüksek Baytar Mektebi" şeklinde değiştirildi. 1933`de İstanbul`daki Mektep, "Baytar Fakültesi" adı altında Ankara`ya taşındı. 1937 Haziranında "Baytar" deyimi yerine "Veteriner Hekim" deyimi kabul edildi. Baytar Fakültesinin adı da Veteriner Fakültesi oldu. 1934 yılında bilimsel terimlerde Arapça’dan Latinceye geçildi. 1939`da öğretim süresi 5 yıla çıkarıldı. 1948`de Veteriner Fakültesi Ankara Üniversitesi bünyesine alındı. Daha sonra 1960 yıllardan günümüze kadar sırasıyla Elazığ, İstanbul, Bursa, Konya, Van, Kars, Aydın, Burdur, Diyarbakır, Urfa, Hatay, Kırıkkale, Afyon, Kayseri, Samsun, Balıkesir ve Sivas illerinde Veteriner Fakülteleri kuruldu. Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi 30/05/1997 tarih ve 97/9535 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesiyle ERZURUM da kurulmuş olup, 04 Ağustos 1999 tarihinde de kurucu Dekan olarak Prof.Dr. İsmet PAMİR atanarak kuruluş çalışmalarına başlamıştır. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 25/01/2000 tarihli Yürütme Kurulu toplantısında 2547 sayılı Kanun’un 2880 sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca 3 Bölüm, 19 Anabilim Dalı kurulması uygun görülmüştür. Söz konusu bölüm ve anabilim dalları; Veteriner Hekimlik alanlarında gerek lisans ve gerekse yüksek lisans eğitim ve öğretiminde söz sahibi olan Avrupa Birliği’ne Akreditasyon çalışmalarını Avrupa Birliği adına yürüten Avrupa Veteriner Eğitim Kurumları Birliği (EAEVE) (European Association of Establishments for Veterinary Education) ve Avrupa Veterinerler Federasyonu (FVE) (Federation of Veterinarians of Europe)’nin önerileri doğrultusunda Dekanlığımızın teklifi ile 13/04/2007 tarihli Yükseköğretim Genel Kurulu toplantısında incelenmiş ve 2547 sayılı Kanun’un 2880 sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca Fakültemiz bünyesinde 3 olan bölüm sayısı 5, 19 olan Anabilim Dalı sayısı ise 20 olmuştur. Ayrıca Besin/Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Bölümü bünyesinde Halk Sağlığı ve Gıda Güvenliği Anabilim Dalı’nın açılmasıyla Fakültemizde Anabilim Dalı sayısı 21’e çıkarılmıştır. Avusturya’nın Viyana kentinde 19-21 Mayıs 2010 tarihinde yapılan EAEVE ’nin 23. Genel Kurul Toplantısında Üniversitemiz Veteriner Fakültesi’nin tanıtım sunumu sonrası yapılan oylamada Üniversitemiz Veteriner Fakültesi oybirliği ile EAEVE’ye üye olarak kabul edilmiştir.