Parazitoloji Anabilim Dalı

TARİHÇE VE TANITIM

Parazitoloji Anabilim Dalında Yrd. Doç. Dr. İbrahim BALKAYA, Yrd. Doç. Dr. Hamza AVCIOĞLU ve Yrd. Doç. Dr. Esin GÜVEN görev yapmaktadır. Anabilim Dalı Başkanlığını Yrd. Doç. Dr. İbrahim BALKAYA yürütmektedir.

Parazitoloji Anabilim Dalı tarafından lisans düzeyinde parazitlerin taksonomisi, biyolojisi, epidemiyolojisi, oluşturdukları hastalıkların teşhisi, tedavisi, koruma ve kontrol yöntemleri öğretilmektedir. Genel Parazitoloji ve Helmintoloji, Protozooloji ve Artropodoloji derslerinin yanında seçmeli olarak Arı Yetiştiriciliği ve Hastalıkları dersi  okutulmaktadır. Olgunlaşma Eğitimi ise V. sınıf öğrencilerine 20 saat teorik ve 20 saat uygulama şeklinde verilmektedir. Bu derslerde öğrencilere, evcil memeli hayvanlarda, kanatlılarda ve arılarda gözlenen helmint, protozoon ve artropod enfeksiyonlarının klinik ve laboratuar tanısı, yaşam siklusları ve tedavileri ile ilgili bilgiler verilmekte ayrıca laboratuar uygulamaları yaptırılmaktadır.

Anabilim Dalımızda rutin tanı yöntemlerinin yapıldığı, araştırma faaliyetlerinin yürütüldüğü, serolojik ve moleküler çalışmaların yapılabileceği laboratuarımız mevcuttur. Laboratuvarımızda rutin laboratuar hizmetlerinin yanında BAP ve TÜBİTAK tarafından sağlanan proje imkanları ile araştırmalar yürütülmektedir.