Çevre Düzenleme Birimi

Üretim

TEKNİK OLARAK KULLANILAN ÜRETİM ŞEKİLLERİ

Teknik Olarak Kullanılan Üretim Şekilleri:

1. Tohumla üretim:
Bitkilerin meyvelerinden alınan çekirdek veya tohumlarından yapılan üretim şeklidir.Tohumlar özel olarak karışımı hazırlanan tohum toprağı ile hazırlanan tohum yastıklarına ekilir.Ekimden sonra belli bir sıcaklıkta ve her gün düzenli olarak yüksek basınçlı su püskürtülerek sulanarak çimlenmeleri sağlanır.Yeterli büyüklüğe geldiklerinde viollere 1.şaşırtması yapılır.Viollerde kök gelişimi hızlandırılan fideler üretim poşetlerine veya üretim saksılarına alınarak 2.şaşırtmaları yapılır.

2. Çelikle üretim: Bir bitkinin dalından veya yaprağından kesilerek yapılan üretim şeklidir.kesilen bu dallar ve yapraklar perlit ile dolu olan köklendirme yastıklarında köklenmeleri sağlanır. Köklenen çelikler daha sonra özel karışımı hazırlanan bitkisel toprak dolu saksılara alınır.