Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon

İletişim

TELEFON REHBERİ

İletişim
(442) 3447089 Klinik Tahakkuk Memurluğu
(442) 3447347 S Blok Tıbbi Sekreterlik
(442) 3447087 Doktor Seti
(442) 3447088 Doktor Seti
(442) 3447086 Hemşire