Koruma ve Güvenlik Müdürlüğü

TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA DÜZENİ

TEŞKİLAT YAPISI,PERSONEL DURUMU VE ÇALIŞMA DÜZENİ:
  
Güvenlik Müdürlüğümüz hizmet binasına; rektörlük binasına yaklaşık 300 metre mesafedeki öğrenci yemekhanesinin bir bölümünde yer almaktadir.34 kadrolu 218 şirket personeli olmak üzere toplam 252 Güvenlik görevlisi,1 müdür,2 tekniker,3 temizlik personeli,1 hastabakıcı olmaz üzere toplam 259 personel ile hizmetlerini sürdürmektedir. İlçelerimizde görev yapan toplam 34 güvenlik personeli de bu sayının içerisinde yer almakktadır.
 Toplam 90.000 örgün öğrencisi,110.000 açıköğretim öğrencisi ve 5.200 personeli ile yaklaşık 200.000 nüfusu olan üniversitemizin yüzölçümüde 45.000 dönümdür. Nüfus ve arazinin güvenliği açısından yetersiz kalan güvenlik görevlisi sayısına ocak 2017 yılında 18 güvenlik görevilisi daha ilave edilerek güvenlik personeli ihtiyacı bir nebze olsun karşılanmıştır. Ancak yinede yetersiz kalan güvenlik personeli sayısı 2017 yıl sonu itibariyle 2018 kişiye çıkarılmıştır.
 Güvenlik hizmetleri vardiya usulü şeklinde 24 saat aralıksız devam etmektedir. Yerleşke içerisinde bulunan fakülte, yüksekokul, enstitü ve diğer idari bilimler yaya ve araç devriyelerimiz tarafından sık sık kontrol edilmekte olup, meydana gelen veya gelmesi muhtemel olaylar ekiplerimiz tarafından tespit edilerek ilk müdahale yapıldıktan sonra genel kolluk kuvvetlerine bildirilmektedir.
 Güvenlik noktalarında hizmet veren güvenlik görevlilerimiz, sorumluluk bölgesinde her türlü suça veya suçlulara caydırıcı tedbirler alarak, uygulayarak huzur ve güveni sağlamaktadırlar.Üniversitemizde meydana gelmesi muhtemel öğrenci olayları, yapılan istihbarat çalışmaları ve zamanında yaptığımız müdahalelerle büyümeden önlenmektedir. Bu konuda Emniyet Müdürlüğüne bağlı birimlerden de azami derecede istifade edilmektedir.Üniversitemizde huzurun ve güvenin temini için tüm personel ve öğrencilerimize uzman kişilerce seminerler ve konferanslar verilmektedir.Üniversitemiz merkez kampusunde ve ilçelerde dahil olmak üzere toplam 86 noktada 24 saat kesintisiz güvenlik hizmeti verilmektedir. Mesai saatleri içerisinde meydana gelen olay tutanaklarını kayıt altına almak, resmi yazışmaları yapmak, faaliyet raporlarını düzenlemek ve personel dosyalarını tanzim etmek (izin,rapor,nöbet çizelgeleri ) ve benzeri yazışmaları hazırlayarak ilgili yerlere ulaştırmak gibi görevler Müdürlüğümüz İdari Bürosunda yapılmaktadır. Üniversitemiz kampusunda bağımsız kameralar ( Hastane, bazı fakülte ve Yüksekokul kameraları ) hariç, 282 dış kamera 201 iç kamera olmak üzere toplam 483 adet kamera mevcuttur. Ancak ihtiyaç duyulan güvenlik kameralarının 2017-2018 öğretim yılında daha da artırılmasına karar verilmiş.Kameralar Güvenlik Merkezindeki Monitörler vasıtasıyla 24 saat izlenmekte ve kayıt altına alınmaktadır. Üniversitemiz kampusunun %80`i ihata duvarları ve tel örgüleriyle kapatılmak suretiyle kontrol altına alınmıştır.Üniversitemize gelen ziyaretçiler ana giriş noktasında gerekli kayıtlar alındıktan sonra ruhsat karşılığı ziyaretçi kartı verilmek suretiyle giriş yapmaktadırlar. Üniversitemiz öğrencileri ve personelleri araçlarına HGS etiketi taktırarak kampüs genelinde bulunan HGS girişlerinden otomotik olarak geçiş yapmaktadırlar. Kampüs geneli hız limiti 30 km/s olmakla birlikte geçişler yaya önceliklidir.HGS giriş kapıları kameralarla sürekli ontrol edilmektedir. Fakülte, Yüksekokul, Enstitü, Dersane ve Amfiler ile hizmet binalarının girişlerinde güvenlik görevlilerinin denetimindeki turnikeler ve X-ray cihazları ile yabancı ve art niyetli şahısların içeriye girmeleri engellenmektedir. Güvenlik tedbirleri bunlarla sınırlandırılmayıp güvenlik görevlileri ve Emniyet Güvenlik elemanlarıyla da sağlanmaktadır.