BAUM Portal Ana Sayfa İletişim ÜBYS ÖBS ePosta Portal Personel Öğrenci Görevli X
Fakülteler Enstitüler Meslek Yüksekokulları Yüksekokul / Konservatuvar Araştırma Merkezleri Kütüphane
Üniversitemiz Yönetim Birimler Öğrenciler Bağlantılar

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Tez Onay sayfası

Tez Onay Sayfası tez savunması kabul edildikten sonra tez danışmanı ve jüri üyeleri tarafından imzalandıktan sonra tezin son şekline eklenmelidir. Ardından cilt için uygun tez kapağı ilave edildikten sonra (bakınız Tez Yazım Kılavuzu sayfa 13) imzalatılmak üzere Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürülüğüne teslim edilmelidir.

Yazı puntolarını, stilini, satır aralıklarını değiştirmeden, sadece ilgili isim, tez adı vs. yerlerde değişiklik yaparak  aşağıdaki FORM 35 TEZ ONAY SAYFASI örneğini kullanabilirsiniz.