Sosyal Bilimler Enstitüsü

TEZ SAVUNMA BAŞLANGICI

Tez savunma sürecinin başlatılabilmesi için;
* Danışman tarafından oluşturulacak intihal raporunu,
* Tezinizin dijital (word veya pdf) halini,
* Aşağıdaki Tez Jürisi Öneri Formunun doldurarak bölümünüzden yazı ile enstitümüze ulaştırılması gerekmektedir.
* Ayrıca tez savunma sınavı duyuru formunun doldurularak enstitümüze ulaştırılması gerekmektedir.