Sosyal Bilimler Enstitüsü

TEZ SAVUNMASI SONRASI

Tez Savunmasının Yapılacağı Gün Yapılacak İşlemler

1- Bir adet Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavı Ortak Raporu (F-92) düzenlenir.

2- Bastırılacak tez sayısı kadar Tez Beyan Formu(F-83) düzenlenir.

(Tez Beyan Formu(F-83), bilgisayar ortamında öğrenci tarafından doldurulacak ve imzalanarak, iç kapağın altına gelecek şekilde cilt yaptırılacak tezin içine konulacaktır.)

3- Bastırılacak tez sayısı kadar Yüksek Lisans Tez Kabul Tutanağı (F-85) hazırlanır.

(Yüksek Lisans Tez Kabul Tutanağı (F-85), bilgisayar ortamında doldurulacak, jüri tarafından imzalanarak, tez beyan formunun altına gelecek şekilde, cilt yaptırılacak tezin içine konulacaktır.)

4- Dışarıdan gelen (Diğer Üniversiteden) Öğretim Üyesinin yolluğu ile ilgili belgeleri sınavdan sonra Enstitüye teslim edilecektir.(Yolluk evrakları öğrenci tarafından sınava girmeden önce Enstitüden alınacaktır.)

Tez Savunması Sonrası Enstitüye Teslim Edilecek Olanlar Evraklar

1- Tez Değerlendirme Formları(F-81) (Her bir jüri üyesi tarafından doldurulan)

2- Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavı Ortak Raporu (F-92) (1 adet)

3- Enstitüden yüksek lisans tez kapağı alınacaktır. (En az 6 Adet)

Öğrencinin Mezuniyet işlemleri için Yapacağı ve Enstitüye Teslim Edeceği Evraklar

1- (http://tez2.yok.gov.tr/) adresinde yer alan Tez Veri Formu doldurularak imzalı 2 adet çıktı enstitüye teslim edilir.

2- Tez Teslim Formu (F-80) (1 adet)

3- 2 adet  ciltli  tez  enstitüye, 3  adet  ciltli  tez  danışman ve jüri üyelerine, 1 adet  ciltli  tez  öğrenciye  olmak  üzere

toplam 6 adet ciltli tez (2. danışman olması halinde 8 adet ciltli ) hazırlanıp  enstitüye teslim  edilecektir.

4- 3 Adet CD halinde Tez (2'si PDF –1'i WORD olarak) Enstitüye teslim edilir