Sosyal Bilimler Enstitüsü

ARAPÇA MUAFİYET SINAVI

2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar yarıyılında Enstitümüz Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı ile İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı lisansüstü programlarına kesin kayıt hakkı kazanan öğrenciler, İlahiyat Fakültesi tarafından yapılacak olan Arapça Muafiyet Sınavına girmek zorundadır. Sınav Bilgileri aşağıda verilmiştir.

Sınav Yeri: İlahiyat Fakültesi

Sınav Tarihi ve Saati: 14.02.2019 (Perşembe) - 10:00


Not: ÖSYM veya YÖKDİL tarafından yapılan Arapça Dil Sınavından 50 ve üzeri puan alan öğrenciler, Arapça Muafiyet Sınavına girmek zorunda değildir.