Atatürk Üniversitesi

ARAŞTIRMA ÜNİVERSİTELERİ REKTÖRLERİ ELAZIĞ’DA BİR ARAYA GELDİ

Araştırma Üniversiteleri Toplantısı, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ile 23 Üniversite Rektörünün katılımıyla Fırat Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Toplantıya YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar’ın yanı sıra; YÖK Başkan Vekili Prof. Dr. Haldun Göktaş, YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Naci Gündoğan, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı ile 22 Araştırma Üniversitesinin Rektörleri ile sorumlu rektör yardımcıları katıldı.

Araştırma Üniversitelerinin Performansları Değerlendirildi

Yükseköğretim Kurulunca araştırma üniversitesi olarak belirlenen 20'si devlet, 3'ü vakıf olmak üzere 23 üniversite rektörünün katılımıyla gerçekleşen toplantıda söz konusu üniversitelerin “araştırma kapasitesi", “araştırma kalitesi" ile “etkileşim ve iş birliği" boyutlarında toplam 30 gösterge ile performansları değerlendirildi.

Toplantıda ayrıca araştırma üniversitelerinin Araştırma Üniversiteleri Destek Programı (ADEP) kapsamında, 2022 yılına ait proje sayıları ve kullandıkları bütçeler ele alındı.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar: “Araştırma Üniversiteleri; Dünyadaki Değişime Yön Veren Kurumlardır”

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar toplantı kapsamında yaptığı konuşmada Elazığ’da bulunmaktan dolayı çok mutlu olduklarını belirterek: “Araştırma Üniversiteleri ülkenin ulusal çıkarlarına hizmet eden bölgesel ve ulusal farkındalığında kritik rol oynayan önemli konuların başında gelir. Bir yandan AR-GE ve girişimcilik faaliyetleri ile sayısız patentlerle bir yandan da yaptıkları araştırmalarla toplum ve devletin ihtiyaç duyduğu alanlarda bilgi üretimi ve teknik destek sağlama ve uzman yetiştirmek konularında önemli roller üstlenmektedir. Araştırma üniversitelerinin diğer kurumlarla karşılaştırıldığında ülkedeki ve dünyadaki değişimi takip eden ve bu değişime yön veren başlıca kuruluşlardır” diye konuştu.

“Üniversitelerimizin Büyümesini Misyon Odaklı Farklılaşmaları ile Sürdürmelerini Arzu Ediyoruz”

Araştırma üniversitelerinin, ulusal gelişime katkılarının yanı sıra uluslararası arenada da önemli roller üstlendiğini ifade eden YÖK Başkanı Özvar, "Özellikle, inovasyonda ve bilgi üretimindeki rolleriyle uluslararası görünürlüğünü arttıran araştırma üniversiteleri, ülkelerin bilgi üretimindeki küresel rekabetine de büyük oranda destek olmaktadırlar. Ülkelerin, üniversiteleri aracılığıyla sahip oldukları güçlü araştırma kapasiteleri ve böylece küresel bilgi üretimine yaptıkları katkı, ekonomik ve siyasal alanlarda söz sahibi ve lider konumda olmalarına doğrudan kaynaklık eden unsurların başında gelmektedir. Yükseköğretim Kurulu olarak bizler de Türkiye'de yükseköğretim alanında son yirmi yılda yaşadığımız genişlemeyi üniversitelerimizin misyon odaklı farklılaşmaları ile sürdürmelerini arzu ediyoruz. Ülkemizin öncelikli hedefleri ve alanları çerçevesinde nitelikli bilgi üretmek, disiplinler arası çalışmaları ve işbirliklerini teşvik etmek, doktoralı araştırmacı sayısını artırmak ve üniversitelerimizi uluslararası alanda daha görünür kılmak gibi amaçlarla başlayan "Araştırma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Programı'nda, 2021 yılı Aralık ayında önemli değişiklikler yaptık. Böylece, programın hedeflerini netleştirdik ve içeriğini güçlendirmiş olduk. Programa dâhil edilen 3 vakıf üniversitesi ile 2022 yılı itibarıyla 20'si devlet ve 3'ü vakıf olmak üzere toplamda 23 araştırma üniversitesi sayısına ulaştık. Araştırma Üniversiteleri performanslarına göre A1, A2 ve A3 olmak üzere 3 performans grubuna ayrılmıştır. Araştırma üniversitelerine sağlanması planlanan tüm destekler, yer aldıkları performans grubuna göre farklılaşmaktadır" dedi.

Rektör Çomaklı: “Hem Bilgi Üretmeye, Hem de Üretilen Bilgiyi İnsanlık Yararına Kullanmaya Gayret Ediyoruz”

Toplantıya ilişkin değerlendirmede bulunan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı ise, üniversite olarak eğitimle alakalı dönüşüme gittiklerini, yeni bir dönemin başladığını, bu kapsamda yayın sayısından patente, proje sayısından akredite sürecine dair birçok alanda önemli başarıların altına imza atıldığını belirterek, bilimsel ve araştırma-geliştirme çalışmaların yanında topluma hizmet noktasında da önemli atılımların yapıldığını söyledi.

Atatürk Üniversitesinin Araştırma Üniversitesi seçilerek görev ve sorumluluklarını yerine getirdiğinin ispatlandığını söyleyen Rektör Çomaklı: “Toplantı kapsamında da yapılan değerlendirmeler, üniversitemizin başarılı olduğu yönler ile gelişime açık olan yönleri görmemiz açısından büyük önem taşıyor. Biz hem bilgi üretmeye, hem de üretilen bilgiyi insanlık yararına kullanmaya gayret ediyoruz. Araştırma Üniversitesi seçilerek sorumluluğumuz daha da arttı. Atatürk Üniversitesinin her bir ferdi olarak bu sorumluluğun bilinciyle çalışmaya, üretmeye ve üretileni faydaya dönüştürmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

KURUMSAL İLETİŞİM DİREKTÖRLÜĞÜ – 18.11.2022
Paylaş Paylaş Paylaş
Atatürk
Üniversitesi
Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü
25240 Erzurum
Rektörlük: +90 442 231 1111
Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi: +90 850 255 0282
Araştırma Hastanesi: +90 442 344 6666
Klinik Diş Hekimliği: +90 442 236 0944

Üniversite Tercihleri

Takip Edin


Radyo Üniversite


Üniversite Yayınevi