Personel Daire Başkanlığı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ 2018 YILI 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL YEDEK ADAY İLANI

ATATÜRK  ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ

2018  YILI 4B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI YEDEK ADAY İLANI


Üniversitemiz Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğü bünyesinde, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre sağlık personeli alımına yönelik ilan etmiş olduğumuz asil kazananlardan müracaat etmeyen adayın yerine göreve başlamaya hak kazanan yedek  adayın listesi aşağıda sunulmuştur.

Göreve başlamaya hak kazanan yedek adayın 03.04.2018 tarihinden itibaren aşağıda istenilen belgeler ile birlikte Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Sigortalılar Şubesine başvurması gerekmektedir.

Son başvuru tarihi : 10.04.2018 mesai saati (17:00) bitimine kadardır. 

(Aşağıda ilan  edilen yedek adayın müracaat etmemesi halinde, yedek listeden sırası ile,  sitemizden ilan edilmek suretiyle, duyurulacaktır.)

Posta Yolu İle yapılan başvurular kabul  edilmeyecektir.

Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Kazanan Adaylardan İstenilen Belgeler :

  • 6 Adet vesikalık fotoğraf.
  • Nüfus cüzdan fotokopisi.
  • Erkek adaylar için askerlik durum belgesi.
  • Diploma ya da geçici mezuniyet belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti.
  • 2 Adet Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (Fotoğraflı olarak doldurulacak)
  • Aile Hekimliği veya Sağlık Ocaklarından alınacak Sağlık Raporu.