Spor Bilimleri Fakültesi

Bölümler

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ

 Doç.Dr.Elif ŞIKTAR            Bölüm Başkanı
 
 Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi Anabilim Dalı

Doç.Dr.Elif ŞIKTAR       Anabilim Dalı Başkanı
Prof.Dr.İlhan ŞEN

Prof.Dr. N.Fazıl KİSHALI
Dr.Öğr.Üyesi M.Haluk SİVRİKAYA

Dr.Öğr.Üyesi Yavuz AKKUŞ
Öğr.Gör.A.Gülgün ÇOLAK
Öğr.Gör.Hamit KAVURMACI
Öğr.Gör.Zübeyir CİNİSLİ

Arş.Gör.Deniz BEDİR