Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü

DOKTORA MEZUNİYET İÇİN MAKALE ŞARTI

ÜNİVERSİTEMİZDE DOKTORA YAPAN ÖĞRENCİLERİN TEZ SAVUNMA SINAVINA GİREBİLMELERİ İÇİN MAKALE ŞARTI GETİRİLDİ.

Atatürk Üniversitesi Senatosu'nun 22.04.2019 tarihindeki 6 sayılı oturumunda alınan 54 sayılı karar ile 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren uygulanmak üzere Üniversitemiz bünyesinde yürütülmekte olan doktora ve sanatta yeterlilik programlarında tez savunması öncesi tez konusundan veya çalışma alanı ile ilgili herhangi bir konuda, aşağıda alanlara göre indeksleri belirtilen dergilerde en az 1 adet tam metin makale yayın yapılmasının uygun olduğuna, konu ile ilgili mevzuat düzenlemelerinin bu karara bağlı olarak yapılmasına karar verilmiştir.

Enstitümüz doktora öğrencilerine önemle duyurulur.

Sosyal Bilimler Alanı (Açıköğretim, Edebiyat, Güzel Sanatlar, Hukuk, İktisadi ve İdari Bilimler, İlahiyat, İletişim, Kazım Karabekir Eğitim, Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler, Spor Bilimleri, Turizm Fakülteleri)

SCI, SCI-EXP, SSCI, AHCI indekslerinde taranan veya alan indekslerine* giren dergiler

 Fen ve Mühendislik Bilimleri Alanı - Sağlık Bilimleri Alanı (Fen, Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım, Oltu Yer Bilimleri, Su Ürünleri ve Ziraat Fakülteleri / Eczacılık, Diş Hekimliği, Hemşirelik, Sağlık Bilimleri, Tıp ve Veteriner Fakülteleri -Tıpta Uzmanlık ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık tezleri hariç)

SCI, SCI-EXP, SSCI, AHCI indekslerinde taranan dergiler

*Alan indeksleri: ÜAK tarafından Doçentlik başvurusunda kabul edilen ve/veya Üniversitemiz Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu tarafından belirlenen indekslerdir.

Paylaş Paylaş Paylaş